Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid med Barn & Ungdom i Ghana

Oversikt
Prosjekt-oversikt
  • Sted: Accra, Akuapem Hills og Cape Coast
  • Typer prosjekter: Dagsentre, skoler for barn med spesielle behov
  • Alder på barna: 0-14 år
  • Størrelse på gruppene: Varierer
  • Rolle: Arbeide mot målene i Care Management Plan, inkl. pedagogiske aktiviteter og gruppeaktiviteter og forbedre generell hygiene
  • Boform: Vertsfamilie
  • Lengde: Fra 1 uke
  • Startdatoer: Fleksibelt

I Ghana kan du bidra positivt for barn på dagsentre og barn med funksjonsnedsettelser. Mange dagsentre og skoler i Ghana har svært mange barn, og mangler ressurser. Frivillige som kan være med og bidra med et ekstra par hender kommer derfor svært godt med!

Du er velkommen på dette prosjektet uansett hvor du er i livet, uavhengig av om du har et friår, tar en pause fra jobb eller studier eller bare ønsker å gjøre noe nyttig i løpet av ferien. Du trenger ingen spesiell kompetanse for å delta på dette prosjektet; alt vi krever er at du er motivert og har energien og stå-på-viljen som trengs. Skulle du ha noe relevant erfaring eller kompetanse så vil det naturligvis være et pluss.

Din rolle som frivillig

En frivillig sammen med en ung jente på barn & ungdomsprosjekt i GhanaVi har flere muligheter for deg i Ghana om du vil jobbe på dagsentre eller på skoler for barn med spesielle behov. De fleste plasseringene har base i Akuapem Hills, men det finnes også plasseringer i Cape Coast og Accra. Noen frivillige vil jobbe på større sentre drevet av staten, mens andre vil jobbe i mindre dagsentre og sentre for barn med fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser. Frivillige har også mulighet til å jobbe med hiv/aids-pasienter på et sterkt og utfordrende Hiv/aids-prosjekt.

Dagsentrene har ofte begrensede ressurser og få ansatte til å ta seg av barna. Et ekstra par hender vil være svært verdifullt for å kunne hjelpe de lokale ansatte med de daglige gjøremålene, og til å organisere aktiviteter med barna. Du kan f.eks. hjelpe til med grunnleggende undervisning som tall- og ordforståelse, men også bidra til barnas utvikling og aktiviteter som har fokus på hygiene.

Uansett hvilken barn- og ungdomsplassering du jobber på i Ghana, så bør du være forberedt på en utfordrende hverdag. På mange av plasseringene er det barn med ulike helseutfordringer og funksjonsnedsettelser, og som har behov for ekstra oppmerksomhet og hjelp. Ved å bidra med mindre og større oppgaver vil du frigjøre mer tid for de faste ansatte, slik at de har tid til å ta seg av tyngre omsorgsoppgaver samtidig som alle barna på plasseringen blir sett av voksenpersoner. Uansett om du hjelper de eldre barna med leksene sine eller lærer de yngre barna alfabetet, så vil du gjøre en viktig jobb.

Gi oss beskjed, dersom du har noen ferdigheter eller interesser som du tror kan være nyttige for plasseringen eller være til glede for barna – det er alltid veldig populært.

En frivillig leser sammen med en gruppe barn i GhanaProjects Abroad Ghana arrangerer jevnlig workshops for de frivillige på barn- og ungdomsprosjektene i alle regionene. Her kan du lære mer om omsorgssystemet i Ghana, ghanesisk kultur, bakgrunnen for plasseringen du jobber på og din rolle der, og du kan diskutere erfaringer og opplevelser med andre frivillige og få ideer til aktiviteter.

På noen prosjekter er det mulig å delta ned i én uke, dersom du ikke har tid til å jobbe lenger. Du vil kunne få et lite innblikk i kulturen og jobbe intensivt med lokalbefolkningen i en kort periode, men du vil ikke nødvendigvis bidra til lokalsamfunnet på samme måte som en som arbeider frivillig i en lengre periode. Hva slags type oppgaver du vil bli satt til vil også være mer begrenset. Vi anbefaler alltid lengre opphold, av hensyn til prosjektene og din egen læring.

 

Dersom du ønsker å bli enda mer involvert i et ghanesisk lokalsamfunn og kunne tenke deg noe byggearbeid, så ta en titt på vårt byggeprosjekt i Ghana. Du har også mulighet til å kombinere barn- og ungdomsprosjektet med sportsundervisning på vårt sport- og samfunnsprosjekt.

Dersom du har fullført minst ett år studier innen sosialt arbeid, psykologi eller tilsvarende, har du mulighet til å jobbe på en skole for barn med spesielle behov. Her vil du kunne fokusere på sosialt arbeid og du vil få veiledning fra en lokal sosialarbeider.

Dersom du har formell kompetanse eller erfaring fra dette området så kan vi gjøre bruk av denne. Les mer om muligheten for erfarne frivillige i Ghana her.

Du kan lese mer om målene for dette prosjektet i vår Care Management Plan.

Frivillig arbeid på barnehjem i Ghana

I årenes løp har våre frivillige jobbet med barn på barnehjem i Ghana. De har gjort en formidabel innsats på disse prosjektene, hvor de har forbedret boforholdene på barnehjemmene og skapt muligheter for barna gjennom omsorg og utdanning. Likevel har vi valgt å flytte vårt fokus bort fra barnehjem og mot fellesskap- og samfunnsbasert omsorg. Denne avgjørelsen bunner i at vi mener at stabile familiemiljøer er det beste for barna vi jobber med. Les mer om frivillig arbeid på barnehjem og vårt standpunkt her.

Dette innebærer at våre frivillige i stedet for å jobbe på barnehjem i Ghana vil jobbe i barnehager, dagsentre og i støttegrupper for mødre med barn eller for eldre. Dette gjør Projects Abroad i stand til å bygge sterkere bånd til lokalsamfunnene og – aller viktigst – hjelpe familier til å holde sammen og blomstre.

Ghana Care Management Plan
Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Frivillig Arbeid med Natur & Miljøbevaring
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲