Projects AbroadProjects Abroad

Juss Internship i Ghana

Oversikt
 • Sted: Accra
 • Typer plasseringer: Senter for rettshjelp eller advokatfirma
 • Rolle: Arbeide side om side med lokale jurister og andre ansatte, assistere med daglige gjøremål på et juridisk kontor
 • Boform: Vertsfamilie
 • Lengde: Fra fire uker
 • Startdatoer: Fleksibelt

Dersom du velger å jobbe frivillig på vårt Jussprosjekt i Ghana vil du arbeide hos et lokalt advokatfirma eller hos Ghana Legal Aid Scheme. Gjennom vårt samarbeid med disse lokale juridiske bedriftene og den statlige rettshjelpsordningen får frivillige med tidligere erfaring muligheten til å jobbe med klager og konkrete problemstillinger for mennesker som er identifisert som ofre.

Frivillig på jussprosjektet i Ghana som diskuterer saker med ansatte

Som en del av arbeidet utført av våre ansatte på Projects Abroad Human Rights Office tar vi sikte på å støtte juridiske beslutninger i menneskerettighetstvister. Frivillige vil få støtte av våre lokale medarbeidere på Projects Abroad Human Rights Office under oppholdet sitt.

I tillegg til disse plasseringene, kan våre frivillige på jussprosjektet også få sjansen til å tilby sin juridiske ekspertise og kunnskap til noen av våre Social Justice-prosjekter som drives av frivillige på Menneskerettighetsprosjektet.

Dette prosjektet er midt i blinken for deg som er i gang med jusstudier eller som er ferdigutdannet og søker praktisk erfaring fra juridisk kontorarbeid i en vesentlig annen innstilling enn ved en typisk praksisplass. I tillegg får du et unikt innblikk i ghanesiske lover og regler, hvordan prosedyrene fungerer i praksis og gjeldene menneskerettigheter i landet. Denne erfaringen vil uten tvil være fin å ha med seg på CV-en.

Hvordan er min rolle som frivillig?

På Jussprosjektet i Ghana vil din rolle være tilsvarende en juridisk intern. Du må forvente travle dager, og det forventes at du har en lidenskapelig interesse for fagfeltet og å ville påvirke til endring. Du vil jobbe side om side med lokale jurister, advokater og andre kontoransatte i et profesjonelt miljø. Det forventes derfor at du opptrer på en seriøs og profesjonell måte.

Du kan møte tilsvarende administrative oppgaver som du vil finne i et advokatfirma her hjemme. Det kan være registrering av nye søkere, gjennomføring av intervjuer, være til stede i retten og ved meklinger, utarbeiding av juridiske dokumenter og bekreftelser, og gjøre juridiske undersøkelser. Forskjellen er at du vil arbeide med klienter fra en svært annerledes kultur og sosioøkonomisk bakgrunn, noe som vil reflekteres i de forholdene som oppstår.

Hvilke saker som behandles varierer avhengig av hvilken plassering du er på, men de består ofte av:

 • Konstitusjonelle forhold
 • Skifte
 • Utleier / leietaker
 • Familie, forvaring, barnebidrag og ekteskapssaker
 • Forbrytelser
 • Eiendom
 • Kontrakter
 • Ansettelsesforhold
 • Personskade/uaktsomhet
 • Andre saker som fortjener rettshjelp

Vi sender i hovedsak erfarne jurister eller sisteårsstudenter til Jussprosjekt vårt, men det er også mulig for mindre erfarne jusstudenter å søke om deltakelse. Mengden og kompleksiteten av arbeidet som gis frivillige avhenger av ferdigheter og erfaring, men også av hvilke saker som kommer inn hver uke.

Hvilke andre muligheter finnes på Jussprosjektet?

I tillegg til din fulltidsplassering vil det være mulig å assistere våre frivillige på Juss & Menneskerettighetsprosjektet. Du kan tilby din juridiske kunnskap og erfaring for å forbedre prosjektene. Dette kan gjøres ved å gjennomføre seminarer på kontoret, bistå ved kontorundersøkelser, delta på en av våre juridiske outreachsesjoner eller å assistere i opplæring og mekling i mer samfunnsbaserte tvister.

Tilgjengeligheten for denne type arbeid avhenger av hvilke menneskerettighetsprosjekter vi har til enhver tid, men også hvilke erfaringer, interesser og tidsplaner de frivillige har. Det er alltid hovedprosjektets behov som prioriteres.

Dersom du ønsker å delta på denne type arbeid ber vi deg gi beskjed samtidig som du søker på prosjektet.

Legg merke til at dette prosjektet er stengt i to uker i jule- og nyttårsperioden.

Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Medisin & Helse
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲