Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid med Menneskerettigheter i Ghana

Oversikt
Prosjekt-oversikt
  • Sted: Accra
  • Typer plasseringer: Projects Abroads menneskerettighetskontor
  • Rolle: Arbeide side om side med lokale medarbeidere for å hjelpe lokalsamfunn og enkeltpersoner som har behov for det
  • Boform: Vertsfamilie
  • Lengde: Fra to uker
  • Startdatoer: Fleksibelt

Ghana er en av de mest stabile og velstyrte nasjonene i Afrika. Likevel er livet i hovedstaden langt fra det vi er vant til i Europa. Frivillige på vårt menneskerettighetsprosjekt vil arbeide på Projects Abroads eget senter, Projects Abroad Human Rights Office, som ligger i Accra. Senteret gir frivillige en unik mulighet å bli involvert på grasrotnivå gjennom å skape oppmerksomhet rundt menneskerettigheter i ulike samfunn og blant risikogrupper.

Frivillige gjør kontorarbeid på menneskerettighetsprosjektet i Ghana

For deg som går på eller har fullført jusstudiet, vil dette kunne være en unik mulighet til å få erfaring fra praktisk arbeid med menneskerettigheter, men prosjektet er også åpent for deg som ikke har annen kompetanse enn en sterk interesse for juss og menneskerettighetsproblematikk. Uavhengig av din bakgrunn vil du jobbe sammen med velkvalifiserte lokale advokater på meningsfulle prosjekter innenfor et strukturert rammeverk. Spesifikke arbeidsoppgaver blir tildelt basert på erfaring og kompetanse og interesse for særskilte områder. Derom du er på utkikk etter direkte juridisk erfaring bør du ta en titt på vårt Jussprosjekt.

Hva kan jeg forvente som frivillig?

Du kan lese mer om formålet med dette prosjektet i vår Human Rights Management Plan.

På dette prosjektet kan du forvente travle dager på en plassering som ønsker frivillige med en reell interesse for å påvirke til positive endringer med tanke på de langsiktige målene for prosjektet. Plasseringen er svært krevende og som frivillig vil du representere en profesjonell menneskerettighets-organisasjon. Det forventes derfor at du tar arbeidet ditt seriøst og er en god representant for organisasjonen utad. Du må forvente å både jobbe i byen og på landsbygda og å møte mennesker fra forskjellige samfunnslag. Evne til å utvise kulturforståelse og fleksibilitet, og til å kommunisere godt er derfor svært viktig. Vårt mandat er å styrke enkeltindivider og lokalsamfunn så vel som å bygge et støttende rammeverk for menneskerettigheter, framfor å innføre vestlige idealer i det ghanesiske samfunnet.

Hva er vårt mål i Ghana?

Frivillige jenter gjør undersøkelser i en ghanesisk landsby på menneskerettighetsprosjektet

Projects Abroad Human Rights Office har som formål å fremme og beskytte rettighetene til befolkningen i Ghana. Dette gjøres gjennom tre typer innsatsområder – øke oppmerksomheten og bevisstheten rundt menneskerettighetene, overvåke områder hvor menneskerettighetene står i fare for å bli overtrådt, og å behandle slike overtredelser.

Mens alt menneskerettighetsarbeid har et juridisk aspekt ved seg, sirkler Law and Human Rights Office sterkt rundt sosial rettferdighet og forskning som omfatter de tre hovedmålene som er beskrevet nedenfor. 

Øke bevisstheten rundt menneskerettighetene

Menneskerettighetssenteret jobber direkte med lokalsamfunnet gjennom juridisk og sosial opplæring innenfor mange ulike temaer, slik som vold i hjemmet, eiendomsrett, seksuell utnyttelse av barn, rett til utdannelse m.m. Dette arbeidet innebærer reising til lokalsamfunn utenfor byområdet, skoler og andre institusjoner for å holde presentasjoner og drive opplæring. Slik undervisning er svært viktig – ofte kjenner hverken ofre eller overgripere til sine rettigheter og plikter. Ved å skape bevissthet rundt disse temaene skapes ikke bare større forståelse for konfliktene rundt saken det jobbes med; det oppmuntrer også til overholdelse av loven i fremtiden samt gir ofre kunnskap om mulighetene som finnes for å stille overgripere til ansvar.

Overvåke utsatte sider ved menneskerettighetene

Frivillige på menneskerettighetsprosjektet i Ghana gir opplæring innen sosiale rettigheter i en landsby i Ghana

I like stor grad overvåker senteret områder hvor det er spesiell risiko for overtredelse av menneskerettighetene for å identifisere lokalsamfunn og individer som har behov for assistanse.

Vi overvåker også fasiliteter og aktiviteter av samarbeidsorganisasjoner for å kunne tilby effektiv hjelp. Slik hjelp kan være i form av utplassering av personell, direkte økonomisk hjelp eller rett og slett å gi anbefalinger.

Overvåking skjer på flere områder. Dette vil variere avhengig av hvilke prosjekter som til enhver tid gjennomføres, men tidligere har dette vært gjort i avsidesliggende landbruksområder, fiske- og gruvesamfunn, samfunn med utenlandske statsborgere eller sesongarbeidere, byens slumområder, domstoler, daglige medier og i anlegg under ledelse av statlige institusjoner eller lokale organisasjoner.

Overvåking gir oss også mulighet til å vurdere vår egen suksess slik at vi kan prestere bedre i framtiden.

Behandling av overtredelser

Frivillig på menneskerettighetsprosjektet i Ghana gjør kontorarbeid sammen med en ansatt

Når individer eller grupper av mennesker identifiseres som ofre for menneskerettighetsbrudd arbeider senteret for å hjelpe og støtte disse ofrene direkte. Vi blir klar over slike tilfeller ved hjelp av overvåkingen vår og bevisstgjøringsprosjekter, og vi tar på oss å finne best mulig løsning.

I enkelte tilfeller kan vi benytte oss av rettsvesenet, men siden rettsvesenet ofte er utilgjengelig benyttes alternative konfliktløsningsmetoder. Typiske eksempler på slike alternative metoder er lobbyisme gjennom kampanjer og vanlige media, eldreråd og lokale høvdinger, megling eller bruk av familiestrukturer og religiøse institusjoner som har stor innflytelse i det ghanesiske samfunnet. 

Det er mulig å delta på dette prosjektet selv hvis du kun har to uker til rådighet. Selv om du vil få med deg verdifull kulturell innsikt og bidra positivt på prosjektet, må du være klar over at du ikke får bidratt på samme måte som frivillige som deltar over en lengre periode.

Legg merke til at dette prosjektet er stengt i to uker i jule- og nyttårsperioden.

Månedlige Oppdateringer Ghana Human Rights Management Plan
Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Prosjekter for familier
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲