Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid med IT-undervisning i Ghana

Oversikt
  • Sted: Akuapem Hills og Cape Coast
  • Typer plasseringer: Barne- og ungdomsskoler
  • Rolle: Hjelpe til med undervisning i grunnleggende dataprogrammer som Word og Excel
  • Boform: Vertsfamilie
  • Lengde: Fra to uker
  • Startdatoer: Fleksibelt

Ghana er i økende grad blitt et populært mål for turisme, hvilket har medført en økning i jobber hvor IT-ferdigheter er essensielle. Det er derfor stadig viktigere for ghaneserne å ha IT-kunnskaper for å gjøre seg gjeldende på jobbmarkedet, og her kan du som frivillig komme med et viktig bidrag.

Din rolle som frivillig

Lokale jenter i Ghana i skoleuniformer på undervisningsprosjektet

Ghanesiske barn er, i likhet med barn i resten av verden, fascinert av datamaskiner og mulighetene de bringer, og ønsker å lære hvordan de kan bruke dem. Ved å lære bort slike nyttige ferdigheter til elever og lærere vil du ikke bare bidra til å forbedre den enkeltes framtidsutsikter, men også være til gagn for lokalsamfunnet de bor i. Og det er ikke bare flere jobbmuligheter som er konsekvensen av å utvikle barnas IT-kunnskaper; du er også med på å gi dem tilgang til all informasjon og viten som finnes på internett.

IT-prosjektene holder til i Akuapem Hills og Cape Coast. I Akuapem Hills jobber frivillige på en barneskole hvor de enten assisterer en ansatt IT-lærer eller underviser egne timer. Skolen har tre datamaskiner, og barna bytter på å bruke dem og praktisere datakunnskapene de lærer. IT-læreren underviser alle klassetrinnene, så som frivillig vil du få anledning til å jobbe med barn i alle aldre. Pensumet du vil lære bort vil vanligvis bli mer avansert jo eldre barna er. Du vil undervise barn som er mellom 6 og 12 år gamle.

Da strømbrudd er et vanlig problem i dette området vil en del av oppgaven din også være å sammen med lærerene komme opp med morsomme og lærerike måter å undervise i datakunnskaper på selv når det ikke er datamaskiner tilgjengelig. Barna er uansett glade for å få muligheten til å lære nyttige IT-kunnskaper, og ser på det å faktisk få praktisere dem som en opplevelse.

Lokal gutt på en skole i Ghana på undervisningsprosjektet

Det andre IT-prosjektet du kan jobbe på holder til i Cape Coast. Her vil du også jobbe på en barneskole, men denne skolen har et eget pc-rom hvor det undervises hver dag. Skolen har to ansatte IT-lærere. Som frivillig vil du bidra ved å assistere lærerene med å undervise det som står i læreplanen, undervise hele timer selv eller drive ekstraundervisning i tillegg til de andre timene.

Frivillige på vårt IT-prosjekt i Ghana vil kunne undervise i helt grunnleggende bruk av IT, blant annet hvordan man slår en pc av og på, lagrer tekst, bruk av Word, Excel og Powerpoint, og bruk av internett til søk etter informasjon. Hvis du i tillegg har kjennskap til utvikling av databaser og vedlikehold av systemer, så er dette en stor fordel. Utover å hjelpe studentene med datarelaterte aktiviteter vil du også utarbeide undervisningsmateriell og et studentdatabasesystem. Dersom du vet hvordan vil du også hjelpe til med å innstallere ulike typer programvare på datamaskinene og med å drive vedlikehold av maskinene.

Frivillige på prosjektet vil bruke noe av tiden sin på å sikre seg at lærerne på skolen har gode nok datakunnskaper, og gi nødvendig opplæring der det trengs. På denne måten sikrer du at IT-prosjektet også kan fungere når det ikke er noen frivillige tilstede.

Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Frivillig Arbeid med Natur & Miljøbevaring
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲