Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid på Hiv/Aids-prosjekt på Jamaica

Oversikt
  • Sted: Mandeville
  • Typer prosjekter: Lokal organisasjon
  • Rolle: Jobbe sammen med en lokal organisasjon med oppsøkende arbeid, støtte, forskning og opplæring relatert til Hiv/Aids
  • Boform: Vertsfamilie
  • Lengde: Fra to uker
  • Startdatoer: Fleksibelt

Bidra som frivillig på vårt Hiv/Aids-prosjekt. Du vil jobbe med en lokal organisasjon som fokuserer på oppsøkende arbeid i lokalsamfunn, hjelp til personer som lever med hiv/aids, forskning og opplæring. Målet med prosjektet er å assistere de mest sårbare menneskene i lokalsamfunnene, som lever med hiv og aids, i forhold til behandling, omsorg og støtte. I tillegg, vil en viktig side av å jobbe på dette prosjektet være å opplyse og gi opplæring til ungdom og unge voksne om sykdommen.

Frivillige på et senter benyttet for feltarbeid innen hiv/aids på Jamaica

Det er estimert at 32 000 personer lever med hiv på Jamaica, og at så mange som 50% ikke er klar over at de har sykdommen. Estimert utbredelse av hiv er på 1,7%. Selv om det har vært en nedgang av tilfeller med hiv og aids i den voksne befolkningen, med færre infeksjoner og dødsfall, har det blitt rapportert tilfeller av nye infeksjoner blant unge mennesker.

Organisasjonen vi samarbeider med er den eldste og største Hiv/Aids-organisasjonen på Jamaica, og har vært aktiv siden 1991. Våre frivillige på dette prosjektet holder til på vårt kontor i Mandeville.

Oppsøkende arbeid

Informasjonskampanje om HIV/AIDS i regi av Projects Abroad sine ansatte og frivillige på Jamaica

Som frivillig vil du være med på besøk til lokalsamfunn og gi informasjon til befolkningen om hiv og aids. Dette arbeidet består blant annet av å dele ut brosjyrer med informasjon og å demonstrere hvordan man bruker kondom på en sikker måte. Du vil også kunne få være med på besøk til lokale skoler og universiteter for å holde presentasjoner.

Alle som har talent innen drama kan sette sammen skuespill eller sketsjer som vil bidra til å øke bevisstheten om hiv/aids på en interaktiv måte som appellerer både til ungdom og voksne.

Frivillig på Hiv/Aids-prosjektet

Som frivillig vil du jobbe tett med mennesker som lever med hiv/aids. Hver uke når disse personene besøker organisasjonens kontorer vil du gi dem informasjon om hvordan de kan håndtere viruset de bærer. Du vil også ha muligheten til å undervise, gi støtte og hjelp til utvikling av programmer som relateres til de sosialøkonomiske behov som infiserte personer har.

Som del av prosjektet kan du bidra i forskning rundt trender relatert til hiv/aids i lokalmiljøet. Du kan også hjelpe til med identifisering av programmer og ressurser som er tilgjengelige for mennesker som er påvirket av sykdommen.

Du vil få nødvendig opplæring rundt hiv/aids-situasjonen på Jamaica.

På dette prosjektet har du anledning til å delta for en så kort periode som to eller tre uker dersom du ikke har mer tid å avse. Vær oppmerksom på at dette er en flott måte å bidra litt på, men du vil ikke få bidratt like mye eller komme like dypt inn på lokalsamfunnet som frivillige som deltar i en lengre periode.

Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Frivillig Arbeid med Natur & Miljøbevaring
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲