Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid eller Internship innen Menneskerettigheter på Jamaica

Oversikt
  • Sted: Mandeville
  • Rolle: Frivillige samarbeider med menneskerettighetskoordinatorer om å planlegge, koordinere og gjennomføre presentasjoner om barns rettigheter og menneskerettigheter
  • Type plassering: Lokalsamfunn
  • Krav: Relevant erfaring
  • Boform: Vertsfamilie
  • Lengde: Fra fire uker
  • Startdatoer: Fleksibelt

Som frivillig på menneskerettighetsprosjektet vil du jobbe sammen med en menneskerettighetskoordinator, og planlegge, koordinere og gjennomføre presentasjoner om barns rettigheter og menneskerettigheter.

På Jamaica står de ovenfor en stor utfordring med hundrevis av barn som forsvinner hvert år, samt at mange blir forsømt, misbrukt og forlatt. Din rolle ved prosjektet er å øke bevisstheten rundt disse utfordringene, ved blant annet å foreta undersøkelser og gjennomføre presentasjoner rundt temaene.

Din rolle som frivillig

En frivillig snakker med en skoleklasse om deres rettigheter

For å kunne delta som frivillig på dette menneskerettighetsprosjektet kreves det at du har bakgrunn innenfor sosialt arbeid, psykologi eller juss. Pensjonerte politifolk og andre med god forståelse av teknologi vil også ha mulighet til å gjøre en god innsats på dette prosjektet. Du må også kunne holde presentasjoner og håndtere ulike personligheter i en gruppe.

Frivillige vil gis mulighet til å jobbe med viktige og meningsfulle oppgaver sammen med vår menneskerettighetskoordinator, for å lære barn og andre sårbare grupper om deres rettigheter. Du vil ha samtaler med interessenter og organisasjoner innen menneskerettigheter for  å få førstehånds kunnskap om deres arbeid og erfaringer. Frivillige vil også besøke det lokale rettslokalet, for å få bedre innsikt rettsystemet på Jamaica og følge rettsaker. 

Dersom du ønsker en mer praktisk erfaring innen forsvar for barn, rådgivning og rettsvirksomhet kan du se mer på Child Rights Initiative, som som det står mer om under Barn & Ungdomsprosjektet vårt.

Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Frivillig Arbeid med Natur & Miljøbevaring
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲