Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid med Musikk på Jamaica

Oversikt
  • Sted: Mandeville
  • Rolle: Undervise i musikk og/eller musikkinstrumenter på en skole eller i et lokalsamfunn
  • Krav: Frivillige må være fylt 18 år
  • Boform: Vertsfamilie
  • Lengde: Fra tre uker
  • Startdatoer: Fleksibelt

Musikkprosjektet på Jamaica gir deg muligheten til å jobbe på en skole. Prosjektet gir deg valget mellom å undervise elever på en ungdomsskole og videregående skole eller barneskoleelever. Du vil undervise i musikk til barn eller ungdom, og på den måten hjelpe dem til å bli oppmerksomme på og sette pris på musikk, men også lære dem å spille musikkinstrumenter.

Prosjektet har fokus både på tradisjonell jamaicansk musikk og den kulturelle innflytelsen de frivillige fra hele verden kan bidra med.

Din rolle som frivillig på skole

Frivillig gir en pianotime til en student på musikkprosjektet på Jamaica

Dersom du ønsker å jobbe med eldre elever, kan du assistere musikklæreren i undervisningen ved å lære elevene å spille ulike instrumenter, som oftest piano, blokkfløyte eller gitar. Elevene er mellom 12 og 18 år. Noen av de eldre elevene studerer musikk, og det kan hende at du blir bedt om å gi disse én-til-én undervisning for å forberede dem, både teoretisk og praktisk, til eksamen.

I barneskolen er hovedfokuset at du bruker dine evner og kunnskaper for å øke tallforståelsen og leseferdighetene til elevene. Du kan bli bedt om å forberede sanger eller bruke musikkinstrumenter for å støtte undervisningen til den lokale læreren. Du vil derfor jobbe tett med lærerne for å finne ut hvordan dere i fellesskap best kan legge opp undervisningen.

Frivillige som er gode i sang kan lede sangøvelser for skolekoret. Vi oppfordrer de frivillige til å bruke sine sang- og musikkferdigheter til å lære elevene nye sanger som de kan framføre på skolens andakter.

Generell informasjon om musikkprosjektet

Frivillige i en reggaedanstime på musikkprosjektet på Jamaica

Når du underviser på en skole, må du undervise store klasser på mer enn 30 elever. Skolen har begrensede ressurser og klasserommene er forholdsvis små. Det er derfor viktig at du er engasjert og i stand til å inspirere barna slik at de kan utvikle både sine teoretiske og praktiske musikalske ferdigheter.

For å støtte våre frivillige på prosjektet vil én av våre lokale ansatte organisere jevnlige workshops. På disse samlingene vil du få verktøy og råd om hvordan du kan organisere arbeidet ditt på en bedre måte. Det blir også tid for diskusjoner, problemløsning, og mulighet for å gi og få tilbakemeldinger. Det kan også hende du lærer noen nye aktiviteter du kan bruke i undevisningen din.

Projects Abroad og samarbeidspartnerne våre vil stå for alt nødvendig materiale og ressurser du trenger på prosjektet. Du må likevel gjerne ta med deg ditt eget instrument, om du har et. Gi oss beskjed dersom du har noen preferanser i forhold til plassering når du søker.

Siden prosjektet er på en skole vil det ikke være mulig å delta i skolens hovedferie, i juli og august.

Det er mulig å delta på dette prosjektet i tre uker dersom du ikke har tid eller mulighet til å delta i fire uker eller mer. Selv om du vil få mulighet til å gjøre en viktig innsats i løpet av de tre ukene er det likevel klart at du vil få mulighet til påvirke mer, og få mer utfordrende oppgaver dersom du jobber på prosjektet i en lengre periode enn tre uker.

Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Informasjonsmøter
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲