Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid med Undervisning på Jamaica

Oversikt
Prosjekt-oversikt
  • Sted: Mandeville
  • Typer skoler: Barn- og ungdomsskoler, videregående skoler, leseferdighetsprogram for voksne
  • Alder på elevene: 6-18, voksne
  • Størrelser på klassene: 30 - 40
  • Rolle: Lærer eller assistentlærer (engelsk, fransk, spansk, geografi, historie, matte, sport)
  • Valgfrie aktiviteter: Kunst, dans, drama, nederlandsk, tysk, IT, musikk
  • Boform: Vertsfamilie
  • Lengde: Fra tre uker
  • Startdatoer: Fleksibelt

Projects Abroad Jamaica holder til i universitetsbyen, Mandeville. Selv om det offisielle språket på Jamaica er engelsk, så lærer de fleste barn kreolsk (patois) hjemme. Det å beherske Jamaican Standard English, som brukes i undervisningen i skolen, er viktig for videre studier eller for å få en jobb i forretningslivet eller turistindustrien. Regjeringens satsning på skolegang for alle er derfor et svært viktig tiltak i forsøket på å utjevne noen av Jamaicas store sosiale og økonomiske forskjeller. 

Frivillig veileder en elev i et klasserom på Jamaica

Som frivillig lærer vil du jobbe sammen med lokalt ansatte for å forbedre elevenes engelskuttale. Ved å undervise i engelsk på en morsom og inkluderende måte, kan du virkelig bidra med å utvikle elevenes selvtillit. De er helt sikkert interesserte i å bli kjent med deg og få vite hvordan du lever, så det kan du bruke i undervisningen for å få elevene til å snakke om seg selv.

I de fleste skoler vil du begynne som klasseromsassistent der du hjelper lærerne i deres timer. Etterhvert som du blir kjent med barna, og du er sikker på deg selv, kan det være at du får ta mer ansvar i undervisningen.

Våre lærerfrivillige får delta på workshops som arrangeres av våre ansatte på Jamaica. På disse samlingene vil du få verktøy og tips om hvordan du kan legge opp arbeidet ditt på skolen. Du vil også motta informasjon om relevante temaer, forslag til problemløsninger, og det vil bli tid til å gi og få tilbakemeldinger. Du vil også få innspill på aktiviteter og undervisningsmetoder som du kan ta med deg tilbake til plasseringen din.

Frivillig på undervisningsprosjektet

Frivillig lærer retter elevarbeid på en skole på Jamaica

Dersom du har lyst til å undervise i andre fag enn engelsk, så vil det også være muligheter for det. Dans, drama, mattematikk, kunst, sport, historie, geografi, samfunnsfag, fransk og spansk er alle sammen fag som det undervises i på de ulike skolene, og som man kan bidra i. Hjelp til å undervise tysk eller nederlandsk som utenomfaglige aktiviteter settes også stor pris på. Er du veldig flink i fransk er det også muligheter for å jobbe på en plassering hvor du kun underviser fransk.

Uansett hvilke evner og interesser du har vil du gjøre et viktig bidrag med å forbedre elevenes muntlige engelsk og gi dem selvtillit gjennom bedre kommunikasjon. Du vil også hjelpe til med å øke kulturell bevissthet, som er et av hovedformålene til myndighetenes nåværende utdanningskampanje.

Frivillige kan også velge å hjelpe til på et leseferdighetsprosjekt som driver programmer for å forbedre voksnes leseferdigheter. Frivillige jobber med enkeltpersoner og små grupper på 10-15 voksne i ulike lokalsamfunn hvor prosjektet opererer. Disse programmene anses som svært viktige nettopp fordi de har vist seg å ha en god evne til å forbedre nivået på leseferdighetene. Frivillige som jobber på prosjektet vil få nødvendig opplæring og materiale.

Frivillige leder en klasse på undervisningsprosjektet på en skole på Jamaica

Det er også mulig å jobbe frivillig med undervisning for døve barn mellom 4 og 20 år. Dette er en ideell plassering for dem som har erfaring med amerikansk tegnspråk, ettersom det er det som brukes på senteret. Frivillige jobber som assistentlærere eller ekstralærere, og underviser i matte og engelsk. Interesserte kan også undervise i sport, håndverk og landbruksfag.

Innvirkningen du har på elevenes liv på dette undervisningsprosjektet er langvarig. I tillegg er du del av et mye større frivillignettverk som gjør en utrolig positiv innsats til samfunnet på Jamaica. Om du velger å delta på dette prosjektet vil du ikke komme til å angre, det vil være en opplevelse for livet.

Du kan også velge å jobbe frivillig på vårt musikkprosjekt, hvor du vil undervise i musikk til barn, ungdom, og mulig noen voksne.

Dersom du har kvalifikasjoner innenfor dette fagfeltet kan vi dra nytte av dem. Les mer om mulighetene for profesjonelle frivillige på vår PRO-side.

Du kan lese mer om målene for dette prosjektet i vår Jamaica Teaching Management Plan.

Jamaica Teaching Management Plan
Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Voksenfrivillig 50+
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲