Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid med Barn & Ungdom på Madagaskar

Oversikt
Prosjekt-oversikt
  • Sted: Andasibe
  • Typer PROSJEKTER: Dagsenter for barn
  • ROLLE: Hjelpe til på Projects Abroads dagsenter for barn
  • Boform: Gjestehus
  • Lengde: Fra to uker
  • Startdatoer: Fleksibelt

På Madagaskar kan du gjøre en innsats for vanskeligstilte barn på et dagsenter drevet av Projects Abroad. Som frivillig vil du bidra med entusiasme og stå-på-vilje og du vil bli satt stor pris på av lokalbefolkningen. Er du klar for unik erfaring?

Du trenger ingen forkunnskaper eller tidligere erfaringer for å delta på prosjektet. Det viktigste er at du er engasjert, initiativrik og er glad i å ta i et tak.

Barn & Ungdom på Madagaskar

Frivillige leker med barn og ungdom på et dagsenter på MadagaskarProjects Abroad Early Childhood Development Center fokuserer på barns tidlige utvikling, og det er et tilbud for barn fra familier som ikke har råd til å sende barna på førskoler. På dette dagsenteret vil du jobbe med barn mellom 2 og 6 år. Frivillige er med og arrangerer pedagogiske aktiviteter, og underviser i leseferdigheter, tallforståelse og grunnleggende engelsk og fransk. Du vil også være velkommen til å komme med ideer og forslag til andre aktiviteter, som idrett eller kunst og håndverk.

Mange av barna i Andasibe har svært lave lesekunnskaper og mangler tallforståelse, noe som gjør det vanskelig for dem når de skal begynne på skolen. Et av målene til Early Childhood Development Center er å hjelpe barna opp på et nivå hvor de kan håndtere læremateriellet de møter når de starter i første klasse.

Vi jobber mot følgende mål i vår Care Management Plan for Madagaskar: Forbedre tallforståelse, forbedre lesekunnskaper, forbedre hygiene, øke engelsk- og franskkunnskaper, samt jobbe med barns tidlige utvikling. 

Senteret er fullfinansiert av Projects Abroad, og er avhengig av at frivillige er tilstede og bidrar med undervisning og aktiviteter. Barna som kommer hit har ingen andre alternativer, så her har du virkelig muligheten til å gjøre en verdifull innsats!  

Under skolens ferier i juli til september vil alle frivillige som jobber med barn og ungdom være med og arrangere en sommerleir for barneskoleelever mellom 6 og 11 år. Målet med dette er å gi barna noe meningsfylt å fylle den lange ferien med, og organisere pedagogiske aktiviteter, idrett og lek for barna. Sommerleiren tar også imot barn under 6 år, og om det er yngre barn som deltar vil frivillige organisere tilrettelagte aktiviteter for denne aldersgruppen.

Projects Abroad arrangerer ukentlige workshops for frivillige som jobber med barn og ungdom på Madagaskar. Her vil dere møtes og planlegge aktiviteter, samt diskutere eventuelle utfordringer dere møter ved prosjektet og komme opp med løsninger sammen.

Du kan delta på dette Barn & Ungdom-prosjektet kun for to uker dersom du ikke har mer tid til rådighet. Selv om du vil få verdifull kulturell innsikt, og vil gjøre en god innsats på prosjektet, må du være klar over at ditt bidrag ikke vil ha like stor innvirkning som dersom du deltar over en lengre periode.

Er du klar for å jobbe frivillig på verdens fjerde største øy?

Madagascar Care Management Plan
Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Ungdomsfrivillig 15-18 år
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲