Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid med Barn & Ungdom i Peru

Oversikt
Prosjekt-oversikt
 • Sted: Cusco
 • Typer prosjekter: Barnehager, dagsentre, skoler for barn med spesielle behov, eldresenter
 • Alder på barna: 0-18 år
 • Størrelse på gruppene: 10+
 • Rolle: Arbeide mot målene i Care Management Plan, inkl. pedagogiske og kreative aktiviteter med barna, og fremme interaktiv læring
 • Boform: Vertsfamilie
 • Lengde: Fra to uker
 • Startdatoer: Fleksibelt

Som frivillig har du muligheten til å jobbe i barnehager på dagsenter, på en skole for barn med spesielle behov eller på eldresenter. Uansett hva du velger kommer til å bli en erfaring du sent vil glemme. Er du klar for å gjøre en forskjell i det tidligere Inkariket?

Vårt barn og ungdom-prosjekt holder til i Cusco. Som frivillig gir vi deg muligheten til å jobbe i barnehager, dagsenter, for barn med spesielle behov eller på eldresenter. Er du usikker på hva du vil? Vi hjelper deg med glede il å finne plasseringen som passer best for deg.

Som frivillig er ingen kvalifikasjoner eller forkunnskaper nødvendig, det eneste du trenger er pågangsmot, entusiasme, stå-på-vilje og et ønske om å bidra. For mer erfarne frivillige tilbyr vi å jobbe tett sammen med ansatte i våre samarbeidsorganisasjoner for å bistå med opplæring av personell. 

Jobbe i barnehage

Frivillig sammen med barn i en barnehage i PeruI samarbeid med det peruanske Utdanningsdepartementet driver Projects Abroad et pilotprogram for barnehager. Her prøver vi ut nytt materiale, nye aktiviteter og strategier før det implementeres i andre barnehager i regionen. Vi er også ansvarlige for videreopplæringen av barnehagelærere, så dersom du som frivillig er interessert i å delta med forberedelsen av materiale til disse opplæringstimene er dette svært positivt.

Som frivillig vil du assistere barnehagelærerne i alle former for lek- og arbeidsaktiviteter, slik som kunst & håndverk og lese- og skriveundervisning. Utenom dette har du muligheten til å velge hvilke aktiviteter du vil fokusere på. Kanskje ønsker du å engasjere barna i noe du selv er glad i, slik som musikk, sport eller drama? Mulighetene er mange og det er bare kreativiteten som setter grenser.

Frivillige vil også samarbeide med lokale lærere for å utvikle ressurser og klasseromsaktiviteter for å sørge for at dagene blir mer interessante. Vi ønsker at du som frivillig skal delta i prosessen med å utvikle disse ressursene og idéene, slik at de frivillige sammen bidrar til å bygge opp en informasjonsbank som de ansatte kan benytte seg av og hente ideer fra.

Jobbe på dagsenter

Frivillig sammen med en gutt på en skole for barn med spesielle behov i PeruSom frivillig kan du også jobbe på dagsenter for barn i alderen 1-4 år. Her vil du assistere de ansatte i daglige gjøremål som innebærer å servere mat, påkledning og sørge for god hygiene blant barna. Vi oppmuntrer deg som frivillig til å prøve ut nye aktiviteter sammen med barna og dermed lære barna noe nytt. Dersom du ønsker å engasjere barna i små prosjekter som omhandler kunst, musikk, fysisk aktivitet eller drama, vil vårt lokale kontor sørge for at du får ressursene som kreves til dette. Dagsentrene har et stort fokus på å jobbe tett med hvert enkelt barn for å identifisere deres sterke sider for å videreutvikle disse, så dette vil også være en del av arbeidet ditt.

Jobbe på spesialskole

Du kan også velge å arbeide på en skole for barn med spesielle behov. I Peru anser man fremdeles ofte personer med lærevansker som en homogen gruppe, men i det siste har det blitt større forståelse for de ulike variantene lærevansker som finnes. I tråd med denne holdningsendringen hjelper vi til med å implementere et opplegg som har fokus på individet og som baserer seg på filosofien om livslang læring, og der kunst-, drama- og musikkterapi spiller en viktig rolle.

Jobbe på eldresenter

En frivillig hjelper en eldre kvinne under et måltid på eldresenter i PeruSom et alternativ til å jobbe med barn og ungdom er det også mulig å jobbe fulltid på et eldresenter. Dette senteret, som er drevet av den katolske kirke og bemannet av nonner, er det største eldresenteret i Cusco, med 250 eldre beboere. Frivillige kan bidra med selskap og omsorg, i tillegg til å fungere som et ekstra sett med hender for de lokalt ansatte. 

Du vil jobbe på senteret 4-5 timer om dagen, enten morgen eller kveld. Resten av dagen vil du bruke på å planlegge aktiviteter og workshops, eller å hjelpe til med enkelt oppussingsarbeid enten på eldresenteret eller på et av de lokale bibliotekene. 

Frivillige kan involveres i følgende oppgaver:

 • Hjelpe til med å forberede og servere måltider
 • Ledsage de eldre på gåturer eller til fysioterapi
 • Assistere med klesvask
 • Hjelpe til med personlig hygiene, som å børste hår og klippe negler
 • Organisere og gjennomføre morsomme aktiviteter

Frivillig arbeid på Barn & Ungdomprosjekt i Peru

Frivillig sammen med glade barn utenfor et dagsenter i PeruProjects Abroad Peru arrangerer jevnlig samlinger og workshops for alle frivillige på barn og ungdom-prosjektene. Dette vil gi deg større innsikt i landets omsorgssystem og stedet du jobber på, slik at du får større forståelse for betydningen av det arbeidet du gjør. På workshopene vil du få praktiske råd og forslag til aktiviteter du kan ta med tilbake til plasseringen din. Dette er også en gyllen sjanse til å utveksle ideer og erfaringer med de andre frivillige.

I ferien, fra midten av desember til mars vil frivillige på barn og ungdom-prosjektet vanligvis jobbe på enten et sommeråpent dagsenter for yngre barn eller på et samfunnsprosjekt i fjellområdene.

Vi forsøker alltid å sørge for at du som frivillig får anledning til å bruke dine talenter og ferdigheter på en måte som gagner både deg og prosjektet du jobber på. Du kan for eksempel bidra til å øke barnas kompetanse om, og oppmerksomhet på, ulike sider ved personlig og sosial læring, slik som problemløsning, å tilpasse egen oppførsel til ulike situasjoner og å forstå andre. For at barna skal lære seg disse ferdighetene trenger de å bli sett og få veiledning og klare retningslinjer, som frivillig er du til stede nettopp for å kunne bidra med dette.

Ved å delta på et prosjekt for å hjelpe barn og ungdom har du sjansen til å gjøre en stor forskjell i barnas liv. Du bidrar ikke bare til utvikling av deres sosiale ferdigheter, men du gir dem også innsikt i nye idéer og kulturer. Det er også sannsynlig at du vil lære like mye av barna som de lærer av deg.

Du kan lese mer om målene for dette prosjektet i vår Care Management Plan.

Dersom du har kvalifikasjoner innenfor dette fagfeltet kan vi dra nytte av dem. Les mer om mulighetene for profesjonelle frivillige på vår PRO-side.

Er du klar for å bidra?

Peru Care Management Plan
Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Voksenfrivillig 50+
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲