Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig eller Internship på Ernæringsprosjekt i Peru

Oversikt
Prosjekt-oversikt
  • Sted: Cusco
  • Typer plasseringer: I små landsbysamfunn og workshops i småbyer
  • Rolle: Arbeide sammen med lokale sykepleiere med utfordringer innen feilernæring og matmangel i lokalsamfunn
  • Krav: Frivillige må snakke godt spansk
  • Boform: Vertsfamilie
  • Lengde: Fra fire uker
  • Startdatoer: Fleksibelt

Projects Abroad har et nært samarbeid med lokale myndigheter i Cusco. De driver et ernæringsprosjekt med ulike aktiviteter som fokuserer på ernæring og barns utvikling, med mål om å unngå utviklingsforstyrrelser hos de små barna, og å støtte lokale familier. Familiene lider av feilernæring, og barna viser tegn på en sen utvikling grunnet dette. I landlige områder anslås det at nærmere en tredjedel av alle barn lider av kronisk feilernæring. I 2010 hadde provinsen Cusco den fjerde høyeste andelen av barn under 5 år som led av feil- og underernæring i hele Peru.

Frivillige besøker et lokalsamfunn i de peruanske fjellene for å gi opplæring innen sunn mat og livsstil

Ernæringsprosjektet har som formål å minske feilernæring og tidlige utviklingsproblemer ved å forbedre kunnskapen om ernæring såvel som ved å involvere mødrene i omsorgs- og stimuleringsaktiviteter. Som frivillig får du mye god erfaring, samt et unikt innblikk i Perus utfordringer med feilernæring.

Som frivillig på dette prosjektet vil du få jobbe sammen med lokale myndigheter. Oppgavene dine vil være fokusert på å gi informasjon og støtte i kampen mot det økende problemet med feil- og underernæring, manglende utvikling hos barn og generelle omsorgsufordringer hos barn mellom 0 og 5 år. Du vil også hjelpe til med å sikre mat til familier som har få økonomiske ressurser. Gjennom samarbeid med myndighetene, lokalsamfunnene, den lokale helseadministrasjonen, peruanske ernærings-fysiologer og sykepleiere har dette frivillig-programmet som mål å redusere feil- og underernæring ved å spre kunnskap og skape bevissthet rundt temaet.

Som frivillig vil du jobbe side om side med lokale helsearbeidere (ved hjemmebesøk og helsesjekker). Arbeidsoppgavene vil være varierte, og du vil få hjelpe til ved hjemmebesøk, helsesjekker, bevissthetskampanjer og med utvikling av informasjonsmateriell.

Områdene hvor vi jobber er svært ulike og byr derfor på forskjellige utfordringer. Projects Abroad har, sammen med ansatte hos våre samarbeidspartnere, tilpasset informasjonsmateriell for de ulike samfunnene.

Selv om vi i hovedsak jobber med kapasitetsbyggende arbeid sammen med foreldre, jobber vi også med å rette spesiell hjelp og assistanse til barn i alderen 0-6 år. Grunnen til dette er at forskning viser at dette er den viktigste aldersgruppen å jobbe med for å forbedre mental utvikling og ernæring.

Din rolle som frivillig

Frivillig underviser i ernæring på et omsorgsenter i Peru

Frivillige på dette prosjektet kan få muligheten til å jobbe i tre roller innenfor ernæringsprogrammet. Det meste av arbeidet foregår i landlige områder i distriktet.

Hoveddelen av arbeidet ditt vil være dra på hjemmebesøk til berørte familier om morgenen, og å forberede og holde workshops på ettermiddagene. Arbeidsoppgavene her vil gå ut på å, sammen med våre samarbeidspartneres ansatte, stimulere feilernærte barn og å hjelpe familier fra risikoområder med å utvikle et sunt og balansert kosthold gjennom ulike workshops og aktiviteter.

I mer landlige områder vil din rolle gå ut på å dra på besøk der du vil hjelpe til med å holde workshops samt dele ut næringsrik mat og informasjonsmateriale til lokalbefolkningen. Det å dele ut næringsrik mat som lokalsamfunnet ikke har råd til å kjøpe inn, slik som egg og frukt, er et enkelt tiltak som har særlig stor effekt for barna som trenger denne næringen i sin vokseperiode.

Den andre rollen du som frivillig kan inneha er å delta i kapasitetsbygging, og å gi berørte familier evne og mulighet til å spise et balansert kosthold. Frivillige på ernæringsprosjektet vil utvide de eksisterende ernæringsworkshopene som til nå har blitt holdt av frivillige med spesiell kompetanse på ernæring for barn og ungdom i alderen 10 til 16 år. Projects Abroad Peru ønsker også å videreutvikle workshopene der lokale spesialister deltar, ettersom deres evne til å snakke Quechua er svært viktig for å nå ut til foreldregenerasjonen da mange av dem er analfabeter og som ofte snakker svært lite spansk.

Workshopene retter seg vanligvis mot høyrisikogrupper, slik som unge mødre og/eller personer som lever i fattigdom. Ernæringsworkshopene vil fokusere på sporstoffer og vitamininntak, gode vaner rundt hygiene samt tilby retningslinjer for kosthold ved graviditet og for barn i alle aldre, inkludert for den kritiske perioden der barnet kun ammer. På lang sikt vil informasjonen vi deler bidra til å skape bevissthet i lokalsamfunnet om hvilke faktorer som er viktige for å sikre et sunt og balansert kosthold. Dette vil igjen bidra til å forbedre livet for kommende og eksisterende generasjoner. Dette arbeidet er koordinert av det lokale helsesenteret og ernæringsprosjektet i samarbeid.

Mor og barn på ernæringsworkshop i Peru

Den tredje rollen du kan ha er å bidra til forskning på ernæring og feil- og underernæring, men dette avhenger av hvilken tidligere erfaring du har innen ernæring og statistikk. Eksempler på oppgaver er å identifisere barn med ernæringsmessige lidelser og utvikle informasjonsmateriale som retter seg spesielt mot disse manglene, eller ved hjelp av eksisterende statistikk på området måle fremgangen og utviklingen på de ulike programmene.

Nåværende problemer er blant annet jern- og proteinmangel, som blant annet kan forsinke eller hindre barns vokseprosess. På grunnlag av resultatet av denne datainnsamlingen kan Projects Abroad utvikle en langsiktig og bærekraftig strategi for å motvirke under- og feilernæring; vi kan se på hvilke tiltak som er mest effektive og hvilken effekt ulike tilbud har på lokalsamfunnenes evne til å styrke seg selv.

Frivillige på dette prosjektet vil også ta del i å opprette og vedlikeholde organiske hager i disse lokalsamfunnene.

Alt frivillig arbeid gjøres i fullt samarbeid med våre partnerorganisasjoner. Det å involvere lokalsamfunnet er helt essensielt for å øke deltakelsen blant befolkningen gjennom å skape tillit til metodene og lokalt eierskap til prosjektet, og er dermed grunnleggende for prosjektets suksess. Målet er også at metodene prosjektet baserer seg på ikke bare skal være bærekraftige, men også overførbare, slik at de suksessfulle tiltakene også kan iverksettes i andre lokalsamfunn i området i tiden fremover.

For å delta på dette prosjektet er det viktig at du kan en del spansk, og språknivået ditt vil påvirke hvilke oppgaver du får. Frivillige med et lavere spansknivå vil ha mer fokus på statistisk arbeid, utvikling av kultursensitivt informasjonsmateriale og arbeid med barn i alderen 0-6 år, i stedet for å lede eller assistere ved workshops. Utover det kreves ingen spesiell kompetanse. Det viktigste er at du er motivert for å bidra og har stå-på-vilje og engasjement. Da vil du ikke bare kunne være med å gjøre en viktig forskjell for nåværende og fremtidige generasjoner i Peru; du vil også få med deg en verdifull innsikt i, og erfaring med ernæringsarbeid i et utviklingsland.

Du kan lese mer om målene for dette prosjektet i vår Peru Medicine & Healthcare Management Plan.

Dersom du har kvalifikasjoner innenfor dette fagfeltet kan vi dra nytte av dem. Les mer om mulighetene for profesjonelle frivillige på vår PRO-side.

Peru Medicine & Healthcare Management Plan
Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Prosjekter for familier
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲