Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid med Folkehelse på Sri Lanka

Oversikt
Prosjekt-oversikt
 • Sted: Colombo, Kalutara
 • Rolle: Fokus innen en rekke områder, deriblant feltarbeid i lokalsamfunn og folkehelsekampanjer
 • Krav: Frivillige må ha fylt 18 år
 • Boform: Vertsfamilie
 • Lengde: Fra to uker
 • Startdatoer: Fleksibelt

Folkehelse på Sri Lanka gir deg en unik mulighet til å tilegne deg praktisk erfaring fra helsesektoren i et utviklingsland, samtidig som du gjør en reell forskjell for lokalbefolkningen.

En Projects Abroad-frivillig på Folkehelseprosjektet i Sri Lanka behandler en lokal munk på en medisinsk outreach.

I Sri Lanka blir forholdene i landet sakte bedre: gapet mellom inntektene har blitt mindre og flere lokalsamfunn har tilgang til elektrisitet og rent vann. Dessverre er det fortsatt samfunn som er svært underpriviligerte, og et av de største problemene de står overfor er mangel på tilgang til helsetjenester og grunnleggende medisinsk behandling.

Som frivillig på folkehelseprosjektet vil du bidra til å gi viktige grunnleggende medisinske tjenester til lokalsamfunnet samtidig som du får verdifull praktisk erfaring. Dette prosjektet er ideelt for deg som er som er interessert i medisin og helsevesen, enten du vurderer en karriere innen fagfeltet, er under utdanning eller ønsker internasjonal erfaring.

Din rolle som frivillig

En Projects Abroad-frivillig på folkehelseprosjektet tester blodsukkeret og blodtrykket på en pasient på en outreach i hovstaden Colomobo, Sri Lanka.

På Sri Lanka samarbeider vi med en statlig helseorganisasjon som tilhører den forebyggende helsesektoren kalt Regional Director of Health Services (RDHS) i Colombo. Sammen med dem tilbyr vi grunnleggende graviditets- og barseltjenester. Organisasjonen fungerer også som et opptreningssenter for jordmødre. De har 5 leger og 3 sykepleiere som jobber på 17 ulike klinikker. Dette betyr at arbeidet du gjør som frivillig virkelig vil bli satt pris på av både lokalt personale og pasientene du behandler.

Vi jobber også i distriktet Kalutara. Her har vi identifisert flere områder hvor det er behov for hjelp fra frivillige. Tropiske sykdommer, som leptospirose, er et utbredt problem, og det har også blitt en økning i antall ikke-smittsomme sykdommer, som diabetes, høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdommer og høyt kolesterol. De ikke-smittsomme sykdommene er et resultat av endringer i livsstilen. Befolkningen blir eldre, og flere har høyere inntekter. Lokale helsetjenester bygger sakte, men sikkert opp kapasitet for å kunne fokusere mer på behandling og forebygging av disse sykdommene, og vi hjelper til i denne prosessen. Frivillige vil bidra ved å øke bevisstheten rundt forebyggende tiltak og drive opplysningskampanjer. Disse kampanjene vil adressere viktige risikofaktorer som røyking, alkohol, overvekt, usunne matvaner og mangel på mosjon.

Som frivillig vil du ta del i følgende aktiviteter:

 • Assisterende leger og ansatte ved sentrene hvor du vil hjelpe mødre med å fylle ut skjemaer for at det skal bli enklere å følge barnets utvikling
 • Samle og føre inn data
 • Assistere de lokale sykepleierne under feltarbeid og hjemmebesøk
 • Være med helseinspektører på skolebesøk for å rette oppmerksomhet mot viktigheten av god helse og hygiene
 • Delta på oppsøkende medisinsk arbeid. Dette inkluderer å assistere med grunnleggende helseundersøkelser som å måle blodtrykk, måle blodsukkernivå og observere konsultasjoner
 • Organisere og gjennomføre bevisstgjøringskampanjer i områder hvor vi har identifisert spesifikke behov (som i lokalsamfunn eller på eldrehjem)
 • Hente inn informasjon og skrive rapporter om viktige tema innen folkehelse og tema relatert til medisin

Har du en bakgrunn innen odontologi? Da har du mulighet til å bistå tannleger under besøk til skoler og tannklinikker.

Som frivillig på Folkehelse i Sri Lanka vil du månedlig delta på medisinske feltarbeid og informasjonskampanjer sammen med de andre Projects Abroad-frivillige i landet. Du vil også besøke sykehus og delta på workshops, slik at du får muligheten til å bli bedre kjent med helsesystemet i landet og lære mer om tradisjonell medisin.

Du kan lese mer detaljert informasjon om målene for prosjektet i vår Sri Lanka Medicine & Healthcare Management Plan.

Er du klar for å gjøre en innsats for lokalbefolkningen på Sri Lanka?

Sri Lanka Medicine & Healthcare Management Plan
Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Informasjonsmøter
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲