Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid med Barn & Ungdom i Thailand

Oversikt
Prosjekt-oversikt
  • Sted: Krabi
  • Typer plasseringer: Dagsentre, barnehager
  • Alder på barna: 2-20 år
  • Størrelser på gruppene: 30-80
  • Rolle: Hjelpe de lokalt ansatte med lek med barna, enkel undervisning og ellers der det er behov for hjelp
  • Boform: Vertsfamilie eller delte bungalows
  • Lengde: Fra to uker
  • Startdatoer: Fleksibelt

Som frivillig på våre Barn- og Ungdomprosjekter i Thailand arbeider du i Krabi. For å jobbe med barn og ungdom trengs ingen formell utdannelse - alt du må ha er motivasjon og stå-på-vilje, samt en genuin interesse for barn. Mange frivillige opplever at Barn og Ungdomsprosjektene er de mest givende, med tanke på innsatsen som de legger ned. De fleste frivillige jobber i barnehager eller på dagsentre for barn mellom 3-6 år. Dette er en alder hvor barnet er svært mottakelig for inntrykk, og gode opplevelser du gir barnet i denne perioden vil forhåpentligvis ha positive konsekvenser i lang tid framover. 

Frivillige og barn som jobber på et kunstprosjekt på et dagsenter i Thailand

Du kan lese mer om målene for dette prosjektet i vår Care Management Plan.

Krabi er en times flytur sør for Bangkok og ligger vakkert til på kysten av Andaman Sea, som er en spesielt populær destinasjon for de som er interesserte i dykking, klatring eller for å besøke den kjente Phi Phi Marine nasjonalpark.

Selv om Thailand på mange områder er ganske godt utviklet og har skoler av verdensklasse, er det en økende forskjell i lønnsnivåer og sosiale klasser. Med dette sosiale skillet følger det enkelte barn som går på private dagsentre mens andre ikke har råd til å gi barna sine skolegang. Projects Abroad samarbeider kun med dagsentre som tilbyr kostnadsfri omsorg og utdanning til barn og til de som ikke har noen andre muligheter. Ved å jobbe frivillig på dette prosjektet vil du delta med å utjevne forskjellene i barns omsorg og utdanning. 

Din rolle som frivillig på et barn og ungdomprosjekt

Frivillig som hjelper barn under lunsjen på en barnehage i Thailand

Som frivillig kan du hjelpe til i barnehager med kreative og pedagogiske aktiviteter for barna. Ved å gi barna en god start på livet, og å la dem bli kjent med det engelske språket, kan du motivere barna til å ønske seg mer kunnskap siden. Til tross for hvor stor andel av Thailands inntekter som kommer fra turistindustrien er det forbausende få som snakker engelsk. Til og med mange såkalte engelsklærere har liten eller ingen kjennskap til språket. Når man i tillegg tar i betraktning at evnen til å snakke engelsk i seg selv kan være nok til å doble ens inntekt, sier dette noe om hvor stor innflytelse du kan være med å ha på disse barnas fremtid. Gjennom aktiviteter som lek, sang og tegning blir du kjent med barna, og du kan forberede dem på den globaliseringen som de står ovenfor. En forbedring av engelsknivået er et mål i vår Care Management Plan.

Du vil naturligvis ikke kunne sørge for at noen blir flytende i engelsk i løpet av ditt opphold, men du kan hjelpe til ved å gjøre barna vant til å høre det engelske språket, og sørge for at de gjennom kreative aktiviteter som sang og lek blir mer fortrolige med det. Vi ser tydelige tegn på at barna plukker opp ord og uttrykk, og vi kan se en stor forskjell mellom barnas språkferdigheter der vi har hatt frivillige i ett til to år og der vi akkurat har startet opp samarbeidet. 

Som frivillig vil du ta del i ulike aktiviteter på plasseringene for å jobbe mot målene som er satt for prosjektet. Hver enkelt aktivitet er ment å skulle bidra til å forbedre engelskkunnskapene, fremme barnas utvikling, forbedre hygiene, øke omsorgen for barna og forbedre livskvaliteten til de med funksjonshemminger.

Frivillig som leker med en jente på et dagsenter på et barn- og ungdomprosjekt i Thailand

Har du andre evner, talenter eller kunnskaper setter barnehagepersonalet stor pris på at du bruker disse for å engasjere barna. Andre innspill til nye leker og aktiviteter blir også satt stor pris på. Bare husk at det lokale personalet ofte vil unngå å be deg gjøre ting av frykt for at du skal føle at du får for store arbeidsmengder - gi derfor klart uttrykk for det dersom du ønsker å sette i gang en aktivitet!

Barnehagene i Thailand har langferie fra midten av mars til midten av mai, og fra begynnelsen av september til begynnelsen av november. I disse ukene har vi spesielle ferieprogrammer for å sikre vårt bidrag hele året.

Det er mulig å delta på dette prosjektet i to uker, dersom du ikke har tid eller mulighet til å delta i fire uker eller mer. Selv om du vil få mulighet til å gjøre en viktig innsats i løpet av de to ukene er det likevel klart at du vil få mulighet til å bidra mer og få mer utfordrende oppgaver dersom du jobber på prosjektet i en lengre periode enn to uker.

Thailand Care Management Plan
Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Praksisplass i utlandet
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲