Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid med Barn & Ungdom i Togo

Oversikt
Prosjekt-oversikt

Dersom du er interessert i å bidra med frivillig arbeid i denne destinasjonen, vennligst ta kontakt med oss før du søker.

  • Sted: Lomé
  • Typer prosjekter: Dagsenter, barnehager, senter for gatebarn
  • Alder på barna: 0-18 år
  • Størrelser på gruppene: 8-60
  • Rolle: Arbeide mot målene i Care Management Plan, inkl. pedagogiske aktiviteter og gruppeaktiviteter, gi emosjonell støtte og skape bevissthet rundt og forbedre generell hygiene
  • Boform: Vertsfamilie
  • Lengde: Fra to uker
  • Startdatoer: Fleksibelt

Togo har mange flere familier som sliter enn det dårlig utviklede velferdssystemet er i stand til å håndtere, noe som spesielt setter barna i en sårbar posisjon. På dagsentre og barnehager er det mange barn per ansatt som også betyr at det blir lite tid til å se og ivareta hvert enkelt barn slik de gjerne skulle ønsket. Som frivillig kan du tilby omsorg og oppmerksomhet, og bidra med alle de små og store daglige oppgavene på plasseringen hvor du jobber.

Frivillig hjelper barn med å bære bøtter med vann i Togo

Din rolle som frivillig

Frivillig og barn som jobber på kunstprosjekter på et dagsenter i Togo

Våre prosjekter med barn og ungdom i Togo ligger i og omkring hovedstaden Lomé.

Som frivillig tar du del i daglig stell, leker med barna og organiserer aktiviteter for dem. Å lære dem om viktigheten av god hygiene og gode manerer er en viktig del av arbeidsoppgavene. Har du noen spesielle interesser, som for eksempel sport eller kunst og håndverk, kan du få mulighet til å lære bort dine ferdigheter til barna. Dersom du har spesielle interesser eller ferdigheter vil vi gjerne høre om det når du søker slik at du kan få mulighet til å bruke dine evner på prosjektet. Gi oss også beskjed dersom du har erfaring innenfor dette feltet.

Du kan lese mer om målene for dette prosjektet i vår Care Management Plan.

Uansett hvilken plassering du jobber på i Togo må du være forberedt på utfordringer. Mange av barna har stort behov for oppmerksomhet, enkelte har helseproblemer mens andre igjen trenger ekstra oppfølging på grunn av funksjonsnedsettelser.

Frivillig arbeid på barnehjem i Togo

I årenes løp har våre frivillige jobbet med barn på barnehjem i Togo. De har gjort en formidabel innsats på disse prosjektene, hvor de har forbedret boforholdene på barnehjemmene og skapt muligheter for barna gjennom omsorg og utdanning. Likevel har vi valgt å flytte vårt fokus bort fra barnehjem og mot fellesskap- og samfunnsbasert omsorg. Denne avgjørelsen bunner i at vi mener at stabile familiemiljøer er det beste for barna vi jobber med. Les mer om frivillig arbeid på barnehjem og vårt standpunkt her.

Dette innebærer at våre frivillige i stedet for å jobbe på barnehjem i Togo vil jobbe i barnehager, dagsentre og i støttegrupper for mødre med barn eller for eldre. Dette gjør Projects Abroad i stand til å bygge sterkere bånd til lokalsamfunnene og – aller viktigst – hjelpe familier til å holde sammen og blomstre.

Det er mulig å delta på dette prosjektet i kun to uker dersom du ikke har tid til å jobbe frivillig i fire uker eller mer. Du må i så fall være klar over at du vil kunne få et lite innblikk i kulturen og jobbe intensivt med lokalbefolkningen i en kort periode, men du vil ikke nødvendigvis bidra til lokalsamfunnet på samme måte som en som arbeider frivillig i en lengre periode.

Togo Care Management Plan
Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Frivillig Arbeid med Natur & Miljøbevaring
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲