Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid med Undervisning i Togo

Oversikt
Prosjekt-oversikt

Dersom du er interessert i å bidra med frivillig arbeid i denne destinasjonen, vennligst ta kontakt med oss før du søker.

  • Sted: Lomé
  • Typer skoler: Barne- og ungdomsskoler, videregående skoler, skole for døve
  • Alder på elevene: 3-17 år
  • Størrelser på klassene: 20-80
  • Rolle: Lærer og lærerassistent (engelsk, fransk, naturfag, geografi, historie, matte)
  • Valgfrie aktiviteter: Fritidsklubber (språk, menneskerettigheter, drama), sport, leksehjelp og klasser for de som trenger ekstra hjelp
  • Boform: Vertsfamilie
  • Lengde: Fra tre uker
  • Startdatoer: Fleksibelt

Fransk er det offisielle språket i Togo, men ungdommen i landet er veldig interessert i å tilegne seg engelskkunnskaper i tillegg. Selv om lærerne gjør sitt beste, så gjør store klasser og små ressurser undervisningen til en utfordring, og frivillige blir til stor hjelp for både lærere og elever. Undervisningen foregår på ungdomskolenivå, og du vil vanligvis ha engelskundervisning med ulike alderstrinn. Du starter som assisterende lærer, og når du er trygg på arbeidsoppgavene kan du etter hvert selv lede undervisningen.

Frivillig jobber med en gruppe barn på en skole i Togo

Elever og lærere snakker en kombinasjon av fransk og det lokale språket Ewe. Siden folk vanligvis ikke kan mye engelsk, er det en fordel om du kan noe fransk før du deltar på frivillig arbeid i Togo. En annen mulighet er å forbedre fransken din eller lære fransk underveis. Frivillige som snakker godt fransk, kan også undervise i andre fag som fransk, matematikk og naturfag. Du kan også undervise i Italiensk, dersom du behersker dette språket.

Din rolle som frivillig

Du kan arbeide på private eller offentlige skoler. Det er ikke stor forskjell på disse skolene, da private skoler også har få ressurser, og like lite materialer som offentlige skoler. Felles for de offentlige og private skolene er også at de mangler lærere. Du må være forberedt på at elevene og lærerne snakker en lokal variant av fransk og ewe utenfor klasserommet, mens i klasserommet er det kun lov å snakke fransk.

Skoleklasse på Undervisningsprosjekt i Togo

De offentlige skolene har vanligvis mange elever i klassene, og grupper på 20-80 elever er ikke uvanlig. Elevene er ikke alltid på samme alder, men de er på omtrent samme nivå. De offentlige skolene er veldig underbemannede, og det er ikke uvanlig at enkelte klasser må passe seg selv en time eller to. Det er likevel ikke lov for elevene å forlate klasserommet, og det kan føre til mye uro i klassene. Vi ønsker oss frivillige med erfaring fra undervisning til disse skolene. 

På de private skolene er klassene ikke like store, men det kan likevel være 20-50 elever per klasse. For frivillige som ikke har noe undervisningserfaring, anbefaler vi å jobbe på en privat skole. 

Du har også mulighet til å arbeide på en skole for døve. Dette er den eneste skolen i Togo som er tilrettelagt for elever med nedsatt hørsel. Her er det 130 elever mellom 4 og 17 år. Elvene og lærerne bruker amerikansk tegnspråk. Det er ikke nødvendig å kunne tegnspråk for å delta, du vil få opplæring i dette på kveldstid og i helgene dersom du ønsker å jobbe på dette prosjektet.

På grunn av varmen slutter skoledagen i Togo midt på dagen, men frivillige har organisert populære engelsk-klubber, som foregår en time etter skoletid. Her er det debatter, sang, drama og lek med barna. Hvis du interesserer deg for fotball, kan du også hjelpe til med å trene skolens fotballag.

Du skal følge et pensum, og lærerne på din skole vil hjelpe deg med å planlegge undervisningen. Hovedressursene din vil være tavle og kritt, og viktigst av alt: deg selv. Du vil starte som undervisningsassistent, men når du blir sikrere på deg selv, kan du også få lede undervisningen. Ditt engasjement og din motivasjon, krydret med litt moro er ofte nok til å vekke elevenes interesse for engelsk, og et ønske om å forbedre sine faglige prestasjoner. 

Frivillig gir veiledning i frask til en mann på et Undervisningsprosjekt i Togo

Vi holder regelmessig workshops hvor du og andre på undervisningsprosjektet møtes og diskuterer erfaringer dere gjør dere i undervisningen. Det kan også være et fokus på det togolesiske skolesystemet og den lokale kulturen. 

Du bør være oppmerksom på at skolene vanligvis har ferie fra slutten av desember til begynnelsen av januar, en uke i begynnelsen av april, og fra midten av juli til midten av september. I sommerferien arrangerer vi en sommerskole, hvor de frivillige tilrettelegger ekstra engelskundervisning og andre morsomme og lærerike aktiviteter. 

Du kan lese mer om målene for dette prosjektet i vår Togo Teaching Management Plan.

Togo Teaching Management Plan
Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Praksisplass i utlandet
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲