Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid med Internasjonal Utvikling i Vietnam

Oversikt
 • Sted: Hanoi
 • Rolle: Gjennomføre undersøkelser, opplæring av personalet, admin., markedsføring, støtte selvhjelpsgrupper
 • Krav: Frivillige må ha gode engelskkunnskaper og ha universitetsutdanning
 • Boform: Vertsfamilie eller frivillighus
 • Lengde: Fra fire uker
 • Startdatoer: Fleksibelt

Ved å jobbe frivillig på et av våre Internasjonal utvikling-internship i Hanoi vil du sammen med en av våre mange partnerstiftelser i og rundt Hanoi, som jobber med å håndtere ulike typer problemer som eksisterer i Vietnam. Disse stiftelsene jobber blant annet med områder som:

 • fattigdom
 • arbeidsløshet
 • kriminalitet
 • narkotika- og alkoholmisbruk
 • prostitusjon
 • sexualopplysning
 • helse

Frivillige på Internasjonal Utvikling planlegger arbeidet rundt et bord

Ved å se og støtte disse marginaliserte gruppene, ønsker disse stiftelsene å styrke disse personenes tro på egen verdi og styrke, samt å motvirke stigmatisering. Mange ulike tjenester, slik som research, rådgivning og utdannings- og opplæringsprogrammer, tilbys derfor av de ulike stiftelsene.

Å delta på dette prosjektet vil ikke bare bety at du er med og bidrar og samtidig får en erfaring som tar seg godt ut på enhver CV; det vil også gi deg en dybdeforståelse av problemene mange lokalsamfunn i Hanoi har, problemer som går igjen i lokalsamfunn i mange byer verden over. Innsikten og perspektivene du tar med deg vil være minst like verdifulle som arbeidserfaringen du får.

Din rolle som frivillig

Akkurat hvilke arbeidsoppgaver du som frivillig vil ha vil variere litt med hva slags interesser og kompetanse du har. Du kan allikevel forvente å jobbe innenfor noen av disse områdene:

 • Drive opplæring av lokalt personell og personer i lokalsamfunnet
 • Utføre undersøkelser, samle inn data og skrive rapporter
 • Støtte selvhjelpsgrupper i utsatte nabolag
 • Administrativt arbeid, inkludert korrekturlesing og redigering av dokumenter
 • Markedsføring, slik som å holde nettsider oppdatert, laste opp bilder fra ulike aktiviteter, lage nyhetsbrev, løpesedler og brosjyrer og å organisere arrangementer
 • Bevisstgjøring
 • Lettere engelskundervisning til lokalt personell og personer i lokalsamfunnet

Som på alle internship er det viktig at du viser at du er motivert og tar initiativ, og at du alltid prøver å utføre de oppgaver du får tildelt på en best mulig måte, enten det er snakk om å organisere en innsamling eller å lese korrektur på et lengre dokument. Ved å jobbe innenfor flere ulike deler av stiftelsene vil du ikke bare oppnå en mer helhetlig forståelse av hvordan organisasjoner som jobber med internasjonal utvikling fungerer, men også få kunnskap om hvilke utfordringer de ofte står ovenfor.

Alle frivillige på disse prosjektene må snakke godt engelsk. Prosjektet tar imot nyutdannede som er motiverte for å bli involverte og har lyst til å hjelpe. Det passer særlig godt for deg som har studert kommunikasjon, media, utviklingsstudier, statsvitenskap, folkehelse eller juss. Prosjektet passer også for deg som er utdannet og som har noe relevant arbeidserfaring. Du kan delta på dette prosjektet fra 6 uker og oppover, dersom du allerede har noe arbeidserfaring. Vi anbefaler et lengre opphold dersom du er nyutdannet uten arbeidserfaring. Si fra til oss dersom du har tidligere erfaring, eller er interessert i spesielle felt.

Husk også at jo flere spørsmål du stiller om stiftelsens arbeid og organisasjon, og jo mer vilje du viser til å lære, jo mer tid vil kollegaene dine bruke sammen med deg. Utfør hver oppgave du får tildelt så godt du kan; da vil du bidra mest mulig til stiftelsens arbeid og garantert dra hjem med masse nyttig erfaring i bagasjen

Du vil vanligvis jobbe fra 8.00 til rundt 17.30 mandag til fredag. Vær allikevel forbredt på å bli spurt om å jobbe enkelte kvelder eller helger ved spesielle arrangementer og lignende.

Under ditt opphold i Vietnam vil du bo hos en lokal vertsfamilie eller sammen med andre frivillige i et eget hus.

Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Medisin & Helse
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲