Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid eller Internship innen Ergoterapi i Vietnam

Oversikt
Prosjekt-oversikt
  • Sted: Hanoi
  • Typer plasseringer: Rehabiliteringssentre
  • Rolle: Arbeide sammen med lokalt ansatte og hjelpe til med å ta seg av og behandle funksjonshemmede barn og voksne
  • Krav: Frivillige må ha fullført minst ett år ergoterapirelaterte studier
  • Boform: Vertsfamilie, delte leiligheter eller hostel
  • Lengde: Fra to uker
  • Startdatoer: Fleksibelt

Det er mangel på utdannede ergoterapeuter i Vietnam, noe som har resultert i mangelfull tilgang på behandling. Ved å arbeide frivillig som ergoterapeut vil du få en utfordrende, men verdifull erfaring samtidig som du vil bidra til at mange får økt livskvalitet gjennom fokusert terapi. For å kunne delta på dette prosjektet må du ha minst ett års erfaring/utdanning innenfor dette feltet.

Som frivillig vil du jobbe sammen med lokalt personale, og avhengig av kompetansen din kan du etterhvert få egne grupper av pasienter å jobbe med. Du kan i noen tilfeller også få egne pasienter, og kanskje dele av kompetansen din med de lokale helsearbeiderne.

Din rolle som frivillig

Frivillig som arbeider med en lokalt ansatt under behandlingen av et barn på ergoterapiprosjektet i Vietnam

Du vil jobbe på et rehabiliteringssenter som tar seg av barn og voksne som har ulike lidelser som en følge av Vietnamkrigen og av andre årsaker. Rehabiliteringssentrene tilbyr terapi og praktisk hjelp til psykisk og fysisk funksjonshemmede barn. De tilbyr også skolegang og medisinsk hjelp. Voksne som lider som en følge av krigen får også ulike behandlingstilbud.

Som frivillig på dette prosjektet kan du reise hjem med en følelse av å ha bidratt på en god måte til prosjektet og til menneskene som mottar hjelp der. Prosjektet gir deg også en unik sjanse til å få en type arbeidserfaring som kan være vanskelig å få i den vestlige verden.

Du kan lese mer om målene for dette prosjektet i vår Vietnam Medicine & Healthcare Management Plan.

Avhengig av hvilken plassering du arbeider på, vil du bo hos en lokal vertsfamilie, på et hostel eller i et hus sammen med andre frivillige. Du vil få tid til å utforske området du bor i og bli kjent med andre frivillige fra hele verden.

Vietnam Medicine & Healthcare Management Plan
Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Praksisplass i utlandet
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲