Projects AbroadProjects Abroad

Sikkerhet og verdiskapning på våre Barn & Ungdomprosjekter

En av Projects Abroads viktigste oppgaver er å ivareta helsen og sikkerheten til våre frivillige, våre samarbeidspartnere og våre vertsfamilier.

Projects Abroad vet at arbeid som involverer små barn krever ekstra forholdsregler og satte rammer. For å etterstrebe dette er profesjonell nærhet essensielt.

Disse forholdsreglene er utformet for å sikre det beste for barna og de frivillige, samt å sørge for at våre prosjekter er bærekraftige og verdiskapende. 

Å jobbe med barn

I mange tilfeller er tilstanden til barna vi jobber med alvorlig. Noen har opplevd omsorgssvikt, andre lever som gatebarn og feilernæring er dessverre et økende problem. Det er viktig å ivareta disse barnas behov og sikre at du som frivillig har rett innstilling og riktig tilnærming.

Merk: Våre frivillige på barn og ungdom-prosjekter jobber ikke på barnehjem. Av hensyn til barnas beste og behov for stabile omsorgspersoner, har vi valgt å konsentrere vår innsats om fellesskaps- og samfunnsbasert omsorg. Fokus innen en slik tilnærming er å styrke familiene og lokalsamfunnet, slik at det blir mulig for barna å bli ivaretatt av egen familie eller fosterfamilier. Vi ser også at de frivilliges innsats i større grad bidrar til en sunn utvikling og større måloppnåelse på denne typen prosjekter.

I hver destinasjon tilpasser vi oss behovene, mulighetene og de aktuelle samarbeidspartene i lokalmiljøet. Dette betyr at mange plasseringene våre på barn og ungdom-prosjekter er i barnehager, dagsenter, dropin-sentre og sentre for funksjonshemmede.

Din rolle som frivillig på Barn og Ungdomprosjekt

Frivillige må alltid etterstrebe det vi kaller "profesjonell nærhet" til barna. Vi ønsker ikke at du skal gå inn som en ekstra omsorgsperson, men at du skal ta del i alle arbeidsoppgavene som trengs på prosjektet ditt. Plasseringene vi samarbeider med er svært ofte underbemannende slik at et ekstra sett med hjelpende hender vil bli satt svært stor pris på.

Din innsats frigjør tid for de fast ansatte, slik at disse har muligheten til å ta tak i deg vanskelige omsorgsoppgavene hos barn som har opplevd traumatiske hendelser, har en dårlig dag eller trenger ekstra oppmerksomhet. På denne måten vil barna få den nødvendige omsorgen fra personer de allerede har knyttet bånd til og som behersker morsmålet deres. 

Husk at barn har krav på respekt og at de frivillige tar hensyn til deres rett til privatliv. Ikke ta bilder av barn uten at dette er klarert med de ansatte på prosjektet eller barnas foresatte. Spør alltid barna om de er enige i å bli fotografert. Legg aldri ut bilder på nettet som fremstiller barn på en måte som krenker deres integritet eller underbygger fordommer og stereotyper.

Et lenger opphold er et mer verdifullt opphold

Vi oppfordrer deg til å delta som frivillig så lenge som mulig. For hver uke som går av oppholdet ditt blir du akklimatisert, du og barna blir bedre kjent, og du vil bli mer kjent med prosjektets daglige rutiner og arbeidsoppgaver slik at du kan bidra mer effektivt.

Enkelte av våre prosjekter har en minimumsperiode på enten 4, 8 eller 12 uker. Dette vil fremkomme i prislisten vår. HHvis en type prosjekt ikke fremkommer under 2-ukers kategorien, er det ikke mulig å delta for en så kort periode på det aktuelle stedet. Minimumsperiodene er satt i samarbeid med våre lokale samarbeidspartnere på bakgrunn av vårt fokus på verdiskapning for alle parter.

Litt er bedre enn ingenting

Når man melder seg på, om det så bare skulle være for en minimumsperiode, er det viktig å ha realistiske forventninger. I løpet av et opphold på 4 uker får du ikke oppnådd like mye som du kan oppnå hvis du deltar i en lengre periode.

Likevel mener vi på generelt grunnlag at litt er bedre enn ingenting. Vi er ikke enige i dem som sier at man må velge alt eller ingenting: enten å vie livet ditt eller ikke gjøre noe i det hele tatt. Vi er sikre på at alle frivillige, uansett alder og erfaring kan gjøre et positivt bidrag på våre barn og ungdom-prosjekter verden over. Med initiativ, stor entusiasme og stå-på-vilje kan du bidra og gjøre en positiv forskjell, selv for en kort periode. 

Formål og forvaltningsplaner

Projects Abroads ansatte i prosjektlandene våre sørger for at de frivilliges innsats er basert på reelle behov i lokalsamfunnene vi jobber i. Vårt formål for barn og ungdom-prosjektene er å sørge for bærekraftig utdanning, omsorg og beskyttelse for vanskeligstilte barn og sårbare grupper slik at de har mulighet til å forbedre sin fysiske, sosiale, følelsesmessige og kognitive utvikling.

Det kan være tøft å arbeide med mennesker som lever i fattige omgivelser. Vi gjør derfor vårt beste for å forberede deg på hva som venter deg på plasseringen din. På hver destinasjonside under våre prosjekter innen barn og ungdom vil du finne en detaljert formålsplan, kalt Care Management Plan. Disse planene lages ut fra behovene på hvert enkelt sted og etablerer våre årlige målsettinger og hvilke handlinger som må til for å nå disse målene. Disse planene gjør oss i stand til å evaluere hvilken innvirkning vårt arbeid har hatt på slutten av året og til å sette nye mål for neste år. 

For å hjelpe oss å nå målene for hvert barn- og ungdomsprosjekt benytter vi vår Global Impact Database. Dette er en sikker og anonym database som vi bruker for å identifisere spesifikke behovsområder, spore utviklingen til barn og voksne som vi jobber med og følge den generelle fremgangen på plasseringene. Hver plassering vurderes av ansatte og frivillige, for å fastsette hvilke mål vi må jobbe mot. Når vi vet hva som må gjøres, setter vi opp en tilpasset sjekkliste og profiler i databasen og begynner arbeidet mot å nå målene vi har satt. På denne måten kan frivillige bygge videre på hverandres innsats, og fortsette arbeidet rettet mot en mer langsiktig effekt. Hver frivillig gis tilgang til databasen med en gang de starter i sitt prosjekt, og denne tilgangen trekkes tilbake når de er ferdige ved prosjektet og skal reise hjem igjen.

Våre retningslinjer

Projects Abroad har retningslinjer for å forsikre effektivitet og trygghet for alle involverte i våre barn og ungdom-prosjekter. Disse retningslinjene vurderes fortløpende, ettersom vi får mer erfaring på et prosjekt, og målet er å sikre sikkerhet, bærekraftig utvikling og verdiskapende arbeid.

Frivillige på Barn & Ungdom må:

  • Gjennomgå en bakgrunnsjekk i form av politiattest hvis du er over 21 år (18 år for Bolivia, Kambodsja, Thailand, Costa Rica, Fiji og Romania.)
  • Oppgi en referanse når de søker
  • Følge Child Protection Policy, som vil gjennomgås av en Projects Abroad-ansatt ved introduksjonen til plasseringen
  • Delta i workshops og gi evalueringer i løpet av prosjektet.
  • Alltid innhente tillatelse fra overordnede på prosjektet og fra Projects Abroads ansatte, før de tar med barn på turer og aktiviteter utenfor prosjektet
  • Rapportere alle tilfeller eller mistenkte tilfeller om barnemishandling til Projects Abroad og en lokalt registrert NGO (Ikke statlig organisasjon) spesialisert på å stoppe barnemishandling (utvalgt av Projects Abroad ved alle våre destinasjoner)
  • Fylle ut et evalueringsskjema ved hjemreise

Våre samarbeidsorganisasjoner må:

  • Være lovlig registrert til å operere innen sitt fagfelt.
  • Signere under en kontrakt med Projects Abroad som omhandler blant annet kommunikasjon og helse og sikkerhet.
  • Tillate at Projects Abroad besøker fasilitetene jevnlig for å inspisere.

Vil du vite mer? Vi har samlet viktig informasjon på vår samleside om frivillig arbeid i utlandet.


Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Frivillig Arbeid med Natur & Miljøbevaring
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲