You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Sikkerhet og verdiskapning på våre Barn & Ungdomprosjekter

En av Projects Abroads viktigste oppgaver er å ivareta helsen og sikkerheten til våre frivillige, våre samarbeidspartnere og våre vertsfamilier.

Projects Abroad vet at arbeid som involverer små barn krever ekstra forholdsregler og satte rammer. For å etterstrebe dette er profesjonell nærhet essensielt.

Disse forholdsreglene er utformet for å sikre det beste for barna og de frivillige, samt å sørge for at våre prosjekter er bærekraftige og verdiskapende. 

Å jobbe med barn

I mange tilfeller er tilstanden til barna vi jobber med alvorlig. Noen er forlatt av sine foreldre, andre lever som gatebarn og feilernæring er dessverre et økende problem. Det er viktig å ivareta disse barnas behov og sikre at du som frivillig har rett innstilling og riktig tilnærming.

Merk: ikke alle våre frivillige på barn og ungdom-prosjekter som jobber på barnehjem. I hver destinasjon tilpasser vi oss behovene, mulighetene og de aktuelle samarbeidspartene i lokalmiljøet. Dette betyr at mange plasseringene våre på barn og ungdom-prosjekter er i barnehager, dagsenter, dropin-sentre og sentre for funksjonshemmede.

Selv om hjelpen og støtten fra våre frivillige er like viktig på slike plasseringer, jobber du ikke nødvendigvis med foreldreløse barn. Av og til kan barna på barnehjemmene vi samarbeider med ha en gjenlevende forelder, men familiesituasjonen har ført til at de må bo på barnehjem. Her kan du lese mer om frivillig arbeid på barnehjem.

Frivillige må alltid etterstrebe det vi kaller "profesjonell nærhet" til barna. Vi ønsker ikke at du skal gå inn som en ekstra omsorgsperson, men at du skal ta del i alle arbeidsoppgavene som trengs på prosjektet ditt. Plasseringene vi samarbeider med er svært ofte underbemannende slik at et ekstra sett med hjelpende hender vil bli satt svært stor pris på.

Din innsats frigjør tid for de fast ansatte, slik at disse har muligheten til å ta tak i deg vanskelige omsorgsoppgavene hos barn som har opplevd traumatiske hendelser, har en dårlig dag eller trenger ekstra oppmerksomhet. På denne måten vil barna få den nødvendige omsorgen fra personer de allerede har knyttet bånd til og som behersker morsmålet deres. 

Et lenger opphold er et mer verdifullt opphold

Vi oppfordrer deg til å delta som frivillig så lenge som mulig. For hver uke som går av oppholdet ditt blir du akklimatisert, blir du og barna bedre kjent, og du vil bli mer kjent med prosjektets daglige rutiner og arbeidsoppgaver slik at du kan bidra enda mer.

Enkelte av våre prosjekter har en minimumsperiode på enten 4, 8 eller 12 uker. Dette vil fremkomme i prislisten vår. HHvis en type prosjekt ikke fremkommer under 2-ukers kategorien, er det ikke mulig å delta for en så kort periode på det aktuelle stedet. Minimumsperiodene er satt i samarbeid med våre lokale samarbeidspartnere på bakgrunn av vårt fokus på verdiskapning for alle parter.

Litt er bedre enn ingenting

Når man melder seg på, om det så bare skulle være for en minimumsperiode, er det viktig å ha realistiske forventninger. I løpet av et opphold på 4 uker får du ikke oppnådd like mye som du kan oppnå hvis du deltar i en lengre periode.

Likevel mener vi på generelt grunnlag at litt er bedre enn ingenting. Vi er ikke enige i dem som sier at man må velge alt eller ingenting: enten å vie livet ditt eller ikke gjøre noe i det hele tatt. Vi er sikre på at alle frivillige, uansett alder og erfaring kan gjøre et positivt bidrag på våre barn og ungdom-prosjekter verden over. Med initiativ, stor entusiasme og stå-på-vilje kan du bidra og gjøre en positiv forskjell, selv for en kort periode. 

Formål og forvaltningsplaner

Projects Abroads frivillige deltar på prosjekter der det er et reelt behov. Vårt formål for barn og ungdom-prosjektene er å sørge for bærekraftig utdanning, omsorg og beskyttelse for vanskeligstilte barn og sårbare grupper slik at de har mulighet til å forbedre sin fysiske, sosiale, følelsesmessige og kognitive utvikling.

Det kan være tøft å arbeide med mennesker som lever i fattige omgivelser. Vi gjør derfor vårt beste for å forberede deg til hva som venter deg på plasseringen din. På hver destinasjonsside under våre prosjekter innen barn og ungdom vil du finne en detaljert Care Management Plan. Disse planene lages ut fra behovene på hvert enkelt sted og etablerer våre årlige målsettinger, og hvilke handlinger som må til for å nå disse målene. Gjennom å følge disse planene er vi i stand til å evaluere hvilken innvirkning vårt arbeid har hatt på slutten av året, og til å sette nye mål for neste år. 

Våre retningslinjer

Projects Abroad har retningslinjer for å forsikre effektivitet og trygghet for alle involverte i våre barn og ungdom-prosjekter. Disse retningslinjene vurderes fortløpende, ettersom vi får mer erfaring på et prosjekt, og målet er å sikre sikkerhet, bærekraftig utvikling og verdiskapende arbeid.

Frivillige på Barn & Ungdom må:

  • Gjennomgå en bakgrunnsjekk i form av politiattest hvis du er over 21 år (18 år for Bolivia, Kambodsja, Thailand, Costa Rica, Fiji og Romania.)
  • Oppgi en referanse når de søker
  • Følge Child Protection Policy, som vil gjennomgås av en Projects Abroad ansatt ved introduksjonen til plasseringen
  • Delta i workshops og gi evalueringer i løpet av prosjektet.
  • Alltid innhente tillatelse fra overordnede på prosjektet og fra Projects Abroads ansatte, før de tar med barn på turer og aktiviteter utenfor prosjektet
  • Rapportere alle tilfeller eller mistenkte tilfeller om barnemishandling til Projects Abroad og en lokalt registrert NGO (Ikke statlig organisasjon) spesialisert på å stoppe barnemishandling (utvalgt av Projects Abroad ved alle våre destinasjoner)
  • Fylle ut et evalueringsskjema ved hjemreise

Våre samarbeidsorganisasjoner må:

  • Være lovlig registrert til å operere innen sitt fagfelt.
  • Signere under en kontrakt med Projects Abroad som omhandler blant annet kommunikasjon og helse og sikkerhet.
  • Tillate at Projects Abroad besøker fasilitetene jevnlig for å inspisere.

Vil du vite mer? Vi har samlet viktig informasjon på vår samleside om frivillig arbeid i utlandet.


Ring oss:
(+47) 47 46 92 84
Voksenfrivillig 50+
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲
Feedback
Du virker interessert i prosjektene våre! Vil du fortelle oss mer?
Gjerne det! Ikke nå, takk.