Projects AbroadProjects Abroad

Bærekraftige prosjekter

Vi i Projects Abroad er opptatt av å sikre gode og bærekraftige opphold, på alle måter. Vi jobber alltid for at våre prosjekter og våre frivilliges innsats skal etterlate et positivt bidrag der hvor vi jobber. Dette kommer til uttrykk på mange måter, for eksempel gjennom veiledning til våre frivillige om bærekraftig turisme og å fremme planting av skog på våre Natur & Miljøprosjekter. Vi skal forsøke å kartlegge våre menneskelige og miljømessige avtrykk mer i detalj.

Projects Abroads bidrag

Vi er overbeviste om at Projects Abroad bidrar positivt i de lokalsamfunnene vi er en del av. Ved at vi har egne kontorer i alle land vi sender frivillige til, sikrer vi at vi har god kjennskap til de lokale forholdene og sørger for lokalt eierskap og god lokal forankring for prosjektene våre. Vi fremmer kulturell utveksling og hjelper prosjektene våre til å ha sunn drift. Uten vår hjelp ville mange av prosjektene lide under mangel på økonomiske og menneskelige ressurser.

Vi gir vanskeligstilte grupper i de landene hvor vi arbeider nye fordeler og tjenester, og vi arbeider for å forbedre sosiale forhold og miljøet i ulike utviklingsland. Vi skaper også nye muligheter, og kanskje nye visjoner, for de frivillige. I det lange løp håper vi at vi kan skape bedre forståelse og aksept i verden. Dette er kanskje ikke så enkelt å måle, men den tverrkulturelle utvekslingen er en hjørnestein i Projects Abroad.

Det menneskelige bidrag

Våre frivillige

Uten frivillige ville det ikke vært noe Projects Abroad. Det er takket være de nesten 100 000 frivillige, som siden 1992 har reist ut for å arbeide frivillig i utviklingsland, at vi eksisterer. Vi har derfor også en forpliktelse overfor våre frivillige, og dette er en forpliktelse vi tar seriøst.

Vi har mange ansatte på våre destinasjoner som gjør en god innsats for å tilby service, veiledning, sikkerhetsvurdering og støtte som sikrer at oppholdene for våre frivillige går så smidig som mulig, og at de frivillige kan engasjere seg fullt ut i det arbeidet de gjør. Dette blir lagt merke til, og du kan lese om arbeidet i våre mange “frivillige forteller”-historier.

Vertsfamilier

Våre frivillige bor i hovedsak hos lokale vertsfamilier. Dette gir familiene en ekstra inntekt. Vi betaler mer enn markedspris, og det gjør at familiene kan få råd til ekstra fordeler som bedre utdanning for sine barn eller utvidet tilgang til legehjelp og helsetjenester. Vertsfamilieopphold fremmer også kulturell forståelse for alle parter, men kanskje enda viktigere håper vi at de opplevelsene og erfaringene våre unge frivillige får, vil bidra til å forme positive holdninger og meninger.

Partnerorganisasjoner

Det er to prinsipper som styrer samarbeidet med våre partnerorganisasjoner i de utviklingslandene vi jobber i. For det første erstatter vi aldri lønnet arbeid med frivillig arbeid. Organisasjoner som sender frivillige til utviklingsland for en lengre periode risikerer å overta lokale jobber. Det gjør vi aldri. For det andre, sørger vi for at det aldri er økonomiske omkostninger eller andre kostnader forbundet med å ta i bruk frivillig arbeidskraft for våre lokale partnere.

Projects Abroad tilbyr en rekke donasjoner til våre partnerorganisasjoner, men gjennomfører vanligvis ikke faste betalinger da det kan true driften av disse organisasjonene på sikt. Det er svært viktig at de forblir økonomisk uavhengige. Donasjoner kan være av ulik art, fra grunnleggende undervisningsmateriell som lærebøker, papir, blyanter, til en ambulanse vi kjøpte til et sykehus i India eller den nye fløyen vi bygget til en skole i Peru.

Til slutt er vårt samarbeid med partnerne ikke økonomisk. Selv om vi anerkjenner viktigheten av økonomiske midler er vi her for å bidra med frivillige. Vi samarbeider også med en veldedig stiftelse, kalt ”The Reconstruction Project”. Denne stiftelsen støtter en rekke prosjekter i landene vi jobber i.

Kulturutveksling

Frivillige på alle våre prosjekter oppfordres til å lære noe av det lokale språket. For å bidra til dette tilbyr vi et bredt spekter av språkkurs, fra spansk i våre latinamerikanske destinasjoner til singalesisk i Sri Lanka. Det å kunne snakke og forstå litt av det lokale språket hjelper langt på vei for å bli bedre integrert i lokalsamfunnet hvor du jobber frivillig.

Som en del av introduksjonen som våre frivillige får på sin første dag i vertslandet, mottar de detaljert informasjon om kulturelle normer og hvordan man bør oppføre seg i det landet de oppholder seg i. Vi holder også workshops på våre prosjekter innen Undervisning og Barn & Ungdom, slik at de frivillige skal forstå det lokale utdanningssystemet og hvordan lokale barn kan forventes å oppføre seg i et klasserom i det landet det gjelder.

Som nevnt tidligere bor de fleste frivillige hos lokale vertsfamilier. Dette er et av de viktigste aspektene i den kulturelle utvekslingen, og det gjør at våre frivillige får oppleve hvordan det virkelige livet er i det landet de har valgt å reise til; langt fra turistboblen som ofte karakteriserer hvordan reisende opplever land som for eksempel India og Fiji. Med moderne kommunikasjonsformer kan frivillige nå holde kontakten med sine vertsfamilier via Skype og Facebook etter at de har kommet tilbake til hjemlandet. Enkelte frivillige opplever til og med å være vert for medlemmer fra sin vertsfamilie i sitt eget hjemland.

Støtter lokalt næringsliv

Uansett hvor i verden vi har prosjekter, bruker Projects Abroad og våre frivillige mange tusen kroner ukentlig hos lokale forretninger, og støtter på den måten lokal økonomi. Det kan være i form av frivillige som benytter lokal offentlig transport for å komme seg til og fra jobb, eller ved å bruke lokale sjåfører på våre Natur & Miljøprosjekter. Dette gjelder også for vårt lokale kjøkkenpersonale i Vietnam og Kambodsja, når du kjøper mat på lokale markeder, når vi benytter lokale språklærere til å undervise i wolof i Senegal eller når jamaicanske dansere kommer og holder undervisning i dans eller en kulturworkshop.

Projects Abroads miljø-avtrykk

Dersom du som organisasjon tilbyr prosjekter i utviklingsland er det et uunngåelig faktum at du vil være avhengig av fly, og som kjent bidrar luftfart til klimaforandringer. Dette må likevel settes i sammenheng. Våre frivillige reiser over hele verden, og de deltar på frivillig arbeid i 1,6 måneder i gjennomsnitt, i noen av de landene hvor behovet er størst. Når de har avsluttet arbeidet sitt eller i helgene når de har fri, bruker mange frivillige tiden på å reise rundt, og dermed støtte lokalsamfunnene ytterligere økonomisk. Dette kan ikke sammenlignes med å reise tusenvis av kilometer for å tilbringe et par uker på et luksushotell.

Som en global organisasjon har Projects Abroad også behov for å sende sine medarbeidere rundt i verden med fly, med jevne mellomrom. Vi tar ansvar for dette ved å jobbe for å veie opp våre egne karbonutslipp. Hvert år tjener Projects Abroad opp en høyere kvote av CO2 gjennom planting av trær på våre Natur & Miljøprosjekter enn vi blir beregnet til å avgi når vi vurderes av CO2-avsettings organisasjoner.

Vil du vite mer? Vi har samlet viktig informasjon på vår samleside om frivillig arbeid i utlandet.


Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Praksisplass i utlandet
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲