Projects AbroadProjects Abroad

Lokalt ansatte

Hos Projects Abroad jobber vi for at det skal være enkelt og sikkert å reise ut som frivillig. Det er viktig for oss at du som frivillig skal føle deg trygg, og at du skal bli del av et fellesskap. Derfor har vi lokalt ansatte på alle våre destinasjoner, som sammen jobber for at hver enkelt frivillig skal få en god opplevelse, og at prosjektene skal få mest mulig ut av de frivilliges innsats.

Hvert land har sin egen kultur og utviklings-utfordringer, som har innflytelse på de enkelte prosjekter og våre frivilliges arbeid. Derfor er våre lokalt ansattes kunnskap om kultur, språk og lokal utvikling viktig, for både å sørge for at våre frivillige får god veiledning, og for å hjelpe til med å sikre størst mulig utbytte og utvikling for prosjektene. De viktigste arbeidsoppgavene omfatter blant annet:

Veiledning og planlegging før avreise

Når man reiser ut for å arbeide frivillig i et fremmed utviklingsland, er det viktig at du har mulighet til å planlegge og forberede seg godt i forkant. Når du søker vil du bli kontaktet av en Volunteer Advisor, som vil være din kontaktperson frem til du reiser til din destinasjon som vil hjelpe deg med forberedelsene. De svarer på spørsmål om det frivillige arbeidet eller om den lokale kulturen, og de hjelper deg dersom du har personlige ønsker som for eksempel mat eller boforhold.

Det er mange overveielser og mye planlegging som ligger bak hvert enkelt opphold, og som er med på å gjøre det til en suksess. Våre lokalt ansatte hjelper deg for eksempel med å finne et prosjekt som passer til dine kvalifikasjoner og personlige ønsker, samtidig som de ser hvilke behov hvert enkelt prosjekt har.

Støtte og hjelp til de frivillige

En annen viktig oppgave for våre lokalt ansatte er å støtte og hjelpe våre frivillige under oppholdet. Hver enkelt frivillig blir hentet på flyplassen og gjennomgår deretter et tilrettelagt introduksjonsløp hvor en Projects Abroad medarbeider gir deg en introduksjon til lokalsamfunnet, kulturelle skikker, sikkerhet og annen praktisk informasjon.

Utover dette fungerer de lokale kontorene som et sosiale samlingssteder for de frivillige, og vidrar gjennom sosiale aktiviteter til å bygge et fellesskap blant de frivillige. Som frivillig vil du ha en personlig kontaktperson som kan hjelpe deg dersom du har behov for det. Det gjøres også løpende evalueringer for å sørge for at hverdagen på prosjektet og hos vertsfamilien fungerer optimalt.

Ikke alle frivillige har behov for samme grad av støtte, men de færreste bor og arbeider i lengre tid i et utviklingsland uten å trenge en hjelpende hånd fra tid til annen. Dersom uhellet er ute og det oppstår en nødsituasjon så kan de lokalt ansatte tilkalles døgnet rundt slik at du kan få rask hjelp. Alt i alt sikrer dette trygge rammer for det frivillige arbeidet.

Kvalitetssikring og utvikling av prosjekter

De fleste frivillige har et direkte eller indirekte ønske om å hjelpe, og å være til nytte for det lokalsamfunnet de blir en del av. For å oppnå dette er det ikke nok å inngå avtale med en skole, et sykehus eller en annen lokal organisasjon, for så å sende en frivillige dit. Positiv utvikling på prosjektene krever et langsiktig samarbeid.

Før man inngår et samarbeid må man avdekke organisasjonens behov, og vi må sikre at det ligger en gjensidig forståelse av hva som skal og kan oppnås ved å få hjelp fra frivillige. Derfor er det en sentral oppgave å bygge opp og vedlikeholde relasjoner på lokale prosjekter i de ulike destinasjonene. Selv når samarbeidet er inngått kan behovene på de enkelte prosjektene endre seg raskt. Derfor evaluerer de lokale kontorene innsatsen kontinuerlig sammen med våre lokale samarbeidspartnere, og holder øye med at den innsatsen de frivillige legger ned har noe for seg.

De frivillige yter en stor innsats uansett hvilket prosjekt de deltar på, om det er skoler, barnehager, sykehus, miljøprosjekter eller andre prosjekter. Det er derfor viktig at samarbeidet med de lokale partnerne tas seriøst og administreres skikkelig. Projects Abroad støtter normalt ikke prosjektene økonomisk, men bidrar med de frivilliges innsats og store donasjoner av materiell, reparasjoner av lokaler eller bidrar med andre former for materiell støtte til de enkelte prosjektene.

Samlet sett har Projects Abroad mer enn 25 destinasjonskontorer med lokalt ansatte som står klar til å hjelpe.


Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Praksisplass i utlandet
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲