Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig arbeid med dyr i utlandet

Om å arbeide med dyr

Løveflokk ligger i solen på frivillig arbeid med dyr

Ønsker du å jobbe med dyr på en etisk forsvarlig måte, på prosjekter med dokumenterte resultater? Da er våre prosjekter midt i blinken! Du kan hjelpe til med rehabilitering, stell og omsorg av dyr, bevaring av habitat, forskningsrelatert arbeid og informasjonsarbeid. Jobb med eksotiske dyr, husdyr, kjæledyr eller jobb under vann med haier, sjøløver og skilpadder - valget er ditt!

Projects Abroad tilbyr frivillig arbeid med dyr i utlandet på to ulike prosjekttyper:

Natur & Miljø
Dersom du ønsker å jobbe med ville dyr, er dette mulig på våre Natur og Miljø-prosjekter. I reservater både under og over vann kan du jobbe med bevaringsarbeid av haier, sjøhester, sjøløver, sjiraffer, elefanter, løver, geparder, antiloper, kjempeskilpadder, iguaner og mye mer. Disse prosjektene er midt i blinken for deg som er interessert i miljøvern, økoturisme og naturbevaring.

Veterinærmedisin & Dyrestell
For deg som ønsker å jobbe helt tett på dyr, er det Dyrestell og Veterinærmedisin-prosjektene som passer best. Her vil du jobbe med kjæledyr og husdyr på veterinærklinikker, men også på ulike rehabiliteringssentre med mer eksotiske dyr som slanger, aper, bjørner, pingviner, skilpadder og pumaer. 

Begge typer prosjekter passer for deg som er en skikkelig dyrevenn, tar en relevant utdannelse eller er ferdigutdannet. Vi tilpasser plasseringen til dine interesser og kvalifikasjoner.

Ferdigutdannet veterinær? Sjekk også ut våre PRO-plasseringer.
Er du mellom 16 og 19 år? Da kan du også jobbe med dyr på Ungdomsfrivillig!

Hva er viktig å tenke på når du skal jobbe frivillig med dyr i utlandet?

Frivillige-identifiserer-elefanter-ved-vannhullet-i-Sør-Afrika

Ikke alt frivillig arbeid med dyr kan kalles bevaringsarbeid, og det er dessverre flere eksempler på at gal behandling av dyr kan være en bivirkning av turisme og frivillig arbeid. Eksempler på dette er rideturer på elefanter, svømming med delfiner og fotografering og nærkontakt med ville dyr, slik som løver og geparder. En seriøs organisasjon i ryggen er den beste garantien for et godt opphold, til det beste for dyrene og deg som frivillig.

Det er svært viktig at du som frivillig stiller deg noen spørsmål, når du skal jobbe frivillig med dyr:

  • Drives prosjektet bærekraftig?
  • Fører prosjektet til utvikling over tid?
  • Kan prosjektet vise til målbare resultater?
  • Utviser prosjektet respekt for dyrevelferd?
  • Hva står i fokus? Den frivilliges opplevelse eller dyrenes behov?
  • Hva er tidligere frivilliges erfaringer fra det aktuelle prosjektet?

Utfordringene med frivillig arbeid med dyr i utlandet

Frivillig poserer med hai under vann på Fiji

Et av de mest utbredte og alvorlige eksemplene på hva slags innvirkning turisme kan ha på dyr, er løveindustrien i Sør-Afrika, der antall løver i fangenskap betydelig overstiger den ville bestanden. Oppdrett av løver i Sør-Afrika tiltrekker også tusenvis av frivillige hvert år, ofte under falskt inntrykk av at de deltar i bevaringsarbeid ved å jobbe på disse avlsprosjektene. Tusenvis av turister betaler hvert år betydelige summer for å jobbe ved disse prosjektene, hvor de får håndtere og gå tur med løveunger. Ville dyr skal ikke klappes, gås tur med og posere på bilder med oss mennesker. De bør selvfølgelig leve så naturlig som mulig. Mange av dyreprosjektene viser liten respekt for dyrevelferd og fjerner løveunger fra moren svært kort tid etter fødselen, noe som har stor negativ innvirkning på både mor og barn. Løveungene blir deretter utsatt for jevnlig, ofte daglig, håndtering av mennesker. Når løveungene blir for store til å kunne håndteres av mennesker, blir mange solgt videre til andre «game reserves». Man har ofte ingen eller få garantier for at løvene ikke selges videre til flere ledd og ender sine dager som jakttrofeer etter at de forlater avlsprosjektene. Det er mye informasjon å finne på nettet om dette, og du er velkommen til å kontakte oss for en samtale rundt dette temaet.

Vår tilnærming til frivillig arbeid med dyr

Projects Abroads grunnholdning er at ville dyr skal ha minst mulig interaksjon med mennesker. Forskning underbygger at dette er den beste tilnærmingsmetoden for å sikre bevaring over tid. Ville dyr som håndteres mye av mennesker vil ha vanskelig for å klare seg på egenhånd i naturen, og vi forsøker derfor å unngå dette så mye som mulig, der det lar seg gjøre. Projects Abroad har egne ansatte som er eksperter innen bevaringsarbeid og som til enhver tid evaluerer og videreutvikler våre prosjekter, slik at de skal være bærekraftige. På denne måten sikrer vi at arbeidet våre frivillige gjør, bidrar til utvikling over tid. Våre bevaringeksperter utarbeider såkalte Conservation «Management Plans», som beskriver våre målsetninger, metoder og resultater for de ulike Natur og Miljø-prosjektene. Alle disse planene finner du på nettsidene våre for de ulike Natur og Miljø-prosjektene våre.

Her kan du lese mer om vårt standpunkt og viktigheten av en etisk holdning til frivillig arbeid med dyr.

Våre resultater

Liten apekatt geiper til fotografen på frivillig arbeid på regnskogsprosjekt i Peru

Det er helt avgjørende at vårt arbeid med dyr kan vise til målbare resultater. Dyreprosjektene våre rapporterer derfor jevnlig sine funn og resultater inn til nasjonale myndigheter og til våre kontorer rundt om i verden. Vi kan tallfeste og dokumentere vårt arbeid, som blant annet inkluderer:

Vil du vite mer?
Det er mye å tenke på når, før du bestemmer deg for å reise ut. Her har vi samlet mye viktig informasjon om frivillig arbeid i utlandet.

Her er noen smakebiter fra norske frivillige som har jobbet frivillig med dyr, både over og under vann:

Airin på dyrestell i Argentina

Rikke på haiprosjekt på Fiji

Henrik på dykkeprosjekt i Thailand


Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Frivillig Arbeid med Natur & Miljøbevaring
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲