You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig arbeid på barnehjem

Ønsker du å jobbe på barnehjem i utlandet? Det er et stort privilegium og ansvar å jobbe med barn som mangler omsorgspersoner. Vi sørger for å tilrettelegge for at du kan bidra på en meningsfull og bærekraftig måte, som ivaretar barnas beste og sørger for utvikling på prosjektet.

Frivillig sitter på gulvet og leker med en gruppe barn på barnehjem i Afrika

En del frivillige ønsker å jobbe på barnehjem. Dette er mulig i flere av våre prosjektland. Projects Abroad vet at arbeid som involverer små barn krever ekstra forholdsregler og klare rammer. Godt forarbeid for å avdekke prosjektets behov, klare retningslinjer for de frivilliges arbeid og kontinuerlig evaluering av resultater gjør at vi kan sikre at de frivilliges innsats skjer på en forsvarlig måte.

I mange tilfeller er tilstanden til barna vi jobber med alvorlig. Noen er forlatt av sine foreldre, andre lever som gatebarn og feilernæring er dessverre et økende problem. Det er viktig å ivareta disse barnas behov og sikre at du som frivillig har rett innstilling og riktig tilnærming.

Husk at det ikke er noe mindre behov for ditt bidrag på andre typer institusjoner for barn. De fleste av våre frivillige jobber på dagsentre, barnehager, dropin-sentre for gatebarn og liknende typer institusjoner.

Der vi samarbeider med barnehjem, er det våre lokalt ansatte i destinasjonene som velger ut disse. Hver forespørsel om samarbeid vurderes sett i lys av behovene i lokalsamfunnet og våre målsetninger. Alle organisasjoner blir bakgrunnsjekket for å sikre at de driftes på en lovlig måte og baserer sitt arbeid på reelle behov. Vi inngår samarbeid kun med partnere som kan begrunne at våre frivillige kan bidra på en bærekraftig og målrettet måte.

Din rolle som frivillig på barnehjem

Som frivillig på barnehjem er det viktig at du reflekterer over hva din rolle på prosjektet skal være. Projects Abroads tilnærming til arbeid med barn har profesjonell nærhet som mål. Du skal ikke innta rollen som noens omsorgsperson eller bli barnas nye bestevenn. Derimot ønsker vi at du skal være allsidig hjelpemannskap som tar del i alle de daglige gjøremålene på ditt prosjekt. Den beste hjelpen du kan gi er å frigjøre de fast ansattes tid. På denne måten vil barna få den nødvendige omsorgen fra personer de allerede har knyttet bånd til og som behersker morsmålet deres.

Hvor kan jeg jobbe frivillig på barnehjem?

Jente på barnehjem i Tanzania titter gjennom et gjerde

Vi tilbyr muligheter for å jobbe på barnehjem i følgende destinasjoner:

Hvordan kan jeg bidra som frivillig på barnehjem?

Som frivillig vil du ta del i mange ulike arbeidsoppgaver, slik som aktivisering, lek og leksehjelp med barna, samt delta i matlaging, rydding, vask og klesvask. Kanskje kan du lære barna en ny lek eller sang? Lære dem en dans eller et enkelt skuespill? I tiden før du ankommer prosjektet ditt vil du få tilgang på mye variert læringsmateriale som kan komme til nytte i arbeidet ditt.

Våre retningslinjer for arbeid med barn på barnehjem

Liten baby ligger på leketeppe på prosjekt som tar imot frivillige på barnehjem

Alle frivillige som skal jobbe frivillig med barn må:

  • Gjennomgå en bakgrunnsjekk i form av politiattest
  • Oppgi en referanse når de søker
  • Følge våre retningslinjer for arbeid med barn, kalt Child Protection Policy
  • Jobbe for å nå målene i vår forvaltningsplan (Care Management Plan) for ditt prosjekt
  • Delta i workshops og gi evalueringer i løpet av prosjektet
  • Alltid innhente tillatelse fra overordnede på prosjektet og fra Projects Abroads ansatte før de tar med barn på turer og aktiviteter utenfor prosjektet
  • Rapportere alle tilfeller eller mistenkte tilfeller av barnemishandling til Projects Abroad og en lokalt registrert NGO (Ikke statlig organisasjon) spesialisert på å stoppe barnemishandling (utvalgt av Projects Abroad ved alle våre destinasjoner)
  • Fylle ut et evalueringsskjema ved hjemreise

Vil du vite mer? Her kan du lese mer om vår tilnærming til å jobbe med barn og om frivillig arbeid i utlandet generelt.

Ring oss:
(+47) 47 46 92 84
Gruppereise med frivillig arbeid i utlandet for deg over 19 år
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲
Feedback
Du virker interessert i prosjektene våre! Vil du fortelle oss mer?
Gjerne det! Ikke nå, takk.