Projects AbroadProjects Abroad

Et skifte fra arbeid på barnehjem til samfunnsbasert omsorg

I mange år har Projects Abroad samarbeidet tett med barnehjem og andre omsorgsentre for å hjelpe dem med å støtte og ivareta utsatte barn. Våre frivillige har gjort en stor innsats gjennom å forbedre boforholdene på disse barnehjemmene og ved å skape muligheter for barna gjennom omsorg og utdanning.

Likevel bør plassering av barn i barnehjem eller på omsorgssentre være den siste utveien for barn. Der det er mulig bør barn oppdras av foreldrene, nær familie eller en fosterfamilie. Denne samfunnsbaserte tilnærmingen til omsorg er en mer bærekraftig og langsiktig løsning for utsatte barn enn barnehjem er.

I løpet av de siste årene har våre Barn & Ungdom-prosjekter gradvis skiftet fokus til slik samfunnsbasert omsorg. Vårt mål er å gi økt støtte til lokale organisasjoner og til samfunns- og familiebasert omsorg slik at barn kan vokse opp og utvikle seg i stabile omgivelser. Framfor å jobbe på barnehjem og omsorgssentre vil våre frivillige jobbe i barnehager, dagsentra og skoler og også støtte ulike mor/barn-grupper og grupper for eldre.

Fordelene med samfunnsbasert omsorg

Samfunns- og familiebasert omsorg er en modell som gir mer langsiktige resultater for barn. 
Her er fordelene vi ser fra samfunnsbaserte omsorgsprogrammer:

  • Vi har alltid ansett at barnehjem og omsorgsentre er siste utvei for barn.
    Nå har vi muligheten til å styrke og utvikle framtidige generasjoner gjennom å bidra til å holde familier samlet og jobbe tett med foreldrene slik at barna kan trives og utvikle seg.
  • Sammenlignet med barnehjem har samfunnsbaserte omsorgsprosjekter ofte bedre organisering og gir mer fokusert frivillig arbeid. Dette fører til bedre resultater og gjør det frivillige arbeidet mer meningsfylt.
  • Våre ulike prosjekter har stor rekkevidde, noe som betyr at utviklingen er langsiktig og bærekraftig. For eksempel kan mikrofinans-prosjekter gi lån til foreldre for å forbedre deres uavhengighet og stabilitet for familien, folkehelse-prosjekter kan gi tilgang til medisinske tjenester, menneskerettighets-prosjekter kan hjelpe foreldrene med å få tilgang til juridisk støtte for å holde familien trygg og ernærings-prosjekter kan øke bevisstheten rundt kosthold og forbedre livskvaliteten.

Vår tilnærming til å jobbe med barn  

Projects Abroad tar sikkerheten til våre frivillige og barna de jobber med svært alvorlig. Vi har egne retningslinjer, kalt Child Protection Policy , som alle ansatte og frivillige må følge.  

Alle våre samarbeidsprosjekter er forhåndsjekket for å sikre at de driftes lovlig og at arbeidet på prosjektet svarer på faktiske behov i lokalsamfunnene de jobber i. I tillegg forsikrer vi oss om at de har langsiktige fastsatte mål som vi kan støtte gjennom våre frivilliges innsats.

I tillegg til å jobbe med lokale organisasjoner, har vi også våre egne forvaltningsplaner, kalt Care Management Plans, for hvert land hvor vi jobber med barn. Disse planene gir hvert prosjekt et klart formål og skisserer delmålene vi jobber mot. Hvis vi for eksempel har evaluert en barnehage og finner at barna ikke møter utviklingsmålene for sin alder, vil våre frivillige på dette prosjektet fokusere sin innsats på det som kalles «barns tidlige utvikling».

Vi har også investert i en sikker og anonymisert database, vår Global Impact Database, hvor vi loggfører og følger utviklingen til hvert enkelt barn på våre prosjekter. På denne måten sikrer vi at hvert enkelt barn utvikler seg over tid og at fremtidige frivillige kan fortsette sitt arbeid der tidligere frivillige avsluttet sitt. Hver frivillig får tilgang til databasen når de starter på sitt Barn og Ungdom-prosjekt, og denne tilgangen trekkes så tilbake, når de avslutter på prosjektet og reiser hjem.

Jobbe frivillig med Projects Abroad

Vi tilbyr en rekke ulike Barn og Ungdom-prosjekter hvor frivillige kan jobbe med barn i utviklingsland. Les mer om prosjektene våre og kontakt oss for høre mer om hvordan du kan bidra og hvilke prosjekter som passer best for deg.

Vil du vite mer? Her kan du lese mer om vår tilnærming til å jobbe med barn og om frivillig arbeid i utlandet generelt.
Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Frivillig Arbeid med Natur & Miljøbevaring
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲