Projects AbroadProjects Abroad

Frivilliges globale betydning

Hvor stor betydning kan egentlig en frivillig kan ha på kort tid? Ved første blikk kan det være vanskelig å måle forskjellen en frivillig har utført i løpet av et par uker. Men når tusener av mennesker gir litt av sin tid for å nå de samme langsiktige målene, kan vi sammen utrette en stor forskjell.

Vi vet at ved frivillig arbeid over korte perioder, er ansvaret på organisasjonen for å legge til rette for støtte og ressurser. Projects Abroads frivillige jobber med noen av de mest sårbare gruppene i verden, og vi tar dette ansvaret seriøst. Vi er stolte av å tilby strukturen våre frivillige trenger for å gjøre en forskjell i samfunn og få utforske verden på en meningsfull måte. 

Frivillig arbeid i utlandet er en flott mulighet til å gjøre noe for andre, og samtidig en mulighet for selvrefleksjon. Villigheten til å trå utenfor din komfortsone for å hjelpe og lære fra andre er et stort steg, og for oss er det en fornøyelse å kunne introdusere eventyrlystne frivillige for hverandre, og se hvilke resultater dere kan utrette sammen!

Global Impact Report - våre resultater

Påvirkningen som Projects Abroad-frivillige utretter kan ikke summeres opp i kun noen ord og eksempler, Hvert år utarbeider vi derfor Global Impact Report som presenterer resultatene fra våre prosjekter og destinasjoner i fjoråret.

Vil du se flere resultater? Her er Global Impact Report-video fra 2016.

Ungdomsfrivillig Resultatrapport

Også våre yngste frivillige, Ungdomsfrivillig 15-18 år, bidrar hvert år med stor innsats for å nå våre langsiktige mål. Hvert år deltar tusenvis av ungdommer mellom 15 og 18 år fra hele verden på disse prosjektene og kan vise til imponerende resultater i lokalsamfunnene de jobber i. Her kan du lese om det flotte arbeidet våre ungdomsfrivillige har utført:

Les vår resultatrapport fra Ungdomsfrivillig 2018

Les vår resultatrapport fra Ungdomsfrivillig 2018

Vil du vite mer om resultatene på Ungdomsfrivillig? Her kan du lese rapporten fra Ungdomsfrivillig 2017.

Vil du vite mer om resultatene på Ungdomsfrivillig? Her kan du lese rapporten fra Ungdomsfrivillig 2016.

Projects Abroad Global Impact Database

Vår Global Impact Database gir oss mulighet til å følge utviklingen og se resultater av arbeidet våre frivillige gjør. Den er også et verktøy vi bruker for å identifisere hvilke behov som finnes i lokalsamfunnene vi jobber i, hvilke tiltak som vil gjøre mest nytte på lang sikt, og hvordan vi best kan utnytte de ressursene vi har tilgjengelig. Les mer om hensikten til databasen og hvordan den fungerer

Vår sosiale innflytelse

Jobb med barn og ungdommer med Projects Abroad

Mange av våre plasseringer verden over fokuserer på den sosiale utviklingen i samfunnene hvor vi jobber. Våre frivillige kan bidra med assistanse for lokale lærere, som sliter med overfylte klasserom og mangel på ressurser, eller utstyre omsorgssentre for barn og ungdom med verktøy for å utvikle og følge opp barnas tidlige utvikling.

Vi har utviklet Management Plans for våre Undervisningsprosjekter og Barn og Ungdomsprosjekter, som gjør det mulig for ansatte og frivillige å følge nøye med på utviklingen for hver enkelt plassering, og sikre at vi når våre langsiktige mål. I tillegg lanserte vi i 2015 en database for våre Barn og Ungdomsprosjekter, som gir frivillige mulighet til å følge barnas utvikling i sanntid, slik at ansatte og fremtidige frivillige raskt og målrettet kan fokuserer på de områder med størst behov for støtte. I 2017 ble en tilsvarende database for våre medisinske prosjekter tatt i bruk.

Våre frivillige arbeider for å forbedre leseferdighetene til barn på våre prosjekter, er med på oppsøkende medisinske programmer for å tilby grunnleggende helseundersøkelser for de uten tilgang til helsetjenester, og jobber med partnerorganisasjoner for å gi omsorg til mennesker med funksjonsnedsettelser. Projects Abroad finansierer også menneskerettighetskontorer i flere land. 

Vår miljøpåvirkning

Våre Natur- og Miljøprosjekter overvåker tusener av arter i havet, regnskoger, fjell og nasjonalparker. Vi har mulighet til å observere dyrelivet på diskré måter, med oppsatte kamera, undervannskamera og værstasjoner. Våre prosjekter samler store mengder med verdifull informasjon og dekker flere forskjellige økosystemer. Ved hjelp av våre ansattes ekspertise, som alle har god utdannelse innenfor sitt felt, setter vi opp Conservation Management Plans, og kan gi våre frivillige god opplæring i arbeidet de skal utføre i løpet av sitt prosjekt. 

Forurensning fra mennesker utgjør en stor trussel for flere tusen arter. På våre Marinbevaringsprosjekter er våre frivillige med på å rydde strender jevnlig, og fjerner mengder med avfall, både over og under vann. Bare i 2016 fjernet vi over 17 tonn med søppel. Samtidig kan menneskeskapte trusler mot miljøet skape irreversible skader på våre sårbare økosystem. Våre profesjonelle bevaringsansatte er lidenskapelig opptatte av å opprettholde den naturlige balansen og å beskytte lokale arter av flora og fauna. Fra å ha plantet mer enn 30.000 mangrovetrær på Fiji, til å ha reintrodusert edderkoppapen i Taricaya i Peru, har våre frivillige bidratt med å gjøre en forskjell, og sammen setter vi et eksempel for andre organisasjoner og bevaringssenter verden rundt.

En annen stor del av vårt bevaringsarbeid er opplysningsarbeid i lokalsamfunn. Våre frivillige holder blant annet workshops på lokale skoler, hvor de forteller om farene ved forurensning, oppmuntrer til bærekraftige løsninger og aktivt engasjement blant de lokale.

Vår økonomiske innvirkning

Vi har flere prosjekter rundt om i verden som bidrar til å forbedre den økonomiske situasjonen til vanskeligstilte lokalsamfunn og mennesker. Takket være den kontinuerlige støtten fra våre frivillige har vi hatt mulighet til å bistå med ressurser til våre prosjekter, og til å øke den økonomiske veksten og aktiviteten i de underprivilegerte samfunnene vi støtter.

Gjennom våre mikrofinansprosjekter trener frivillige opp lånemottakerne i bokføring, markedsføring og økonomistyring. Disse lånene har gitt eiere av små bedrifter mulighet til å komme seg ut av dårlige arbeidsvilkår, oppnå uavhengighet og til å oppnå vekst i eksisterende foretak i utviklingsland hvor lån og finansiell assistanse er vanskelig å få. 

Utover kunnskapen og støtten fra våre frivillige, vet vi også at det finnes materielle behov. Vi har mulighet til å respondere på umiddelbare behov, hvor tilgjengelighet og kostnader av ressurser er knappe. Projects Abroad donerte i 2015 over en halv million amerikanske dollar til våre plasseringer, og mangedoblet effekten av våre frivilliges arbeid i destinasjonene. 

Nå er det din tur! Start planleggingen i dag!

Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Prosjekter for familier
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲