Projects AbroadProjects Abroad

Projects Abroad Global Impact Database

Vår Global Impact Database gir oss mulighet til å følge vår progresjon og evaluere arbeidet vi gjør. Den hjelper våre frivillige til å se konkrete resultater av arbeidet de nedlegger, og at dette bidrar mot de langsiktige målene definert i våre Management Plans. Til syvende og sist ønsker vi å sikre at vi og våre frivillige aktivt utgjør en forskjell i de samfunnene hvor vi jobber, og at menneskene som bor der har en direkte nytte av at vi er tilstede.

Hva bruker vi databasen til?

Identifisere behov og definere mål

En frivillig viser en ung gutt hvordan man pusser tenner på en skole i Myanmar

Den første delen av arbeidet med Global Impact Database er å samle inn grunnleggende informasjon. Når vi samler informasjon om en plassering eller en person, setter vi denne informasjonen inn i systemet, hvor den kan bli brukt til identifisere hva deres spesifikke behov er. Informasjonen kan for eksempel indikere at en barnehage mangler hygieneressurser, som plakater om hygiene og tilgang til rent vann barna kan vaske hender i. Med denne kunnskapen kan vi sette sammen en tiltaksplan for å forbedre hygienen i den spesifikke barnehagen.

Målrettet innsats

I tillegg til å gi oss indikasjoner i forhold til hva som behøves på hver plassering, gir databasen også informasjon om hvordan vi kan justere arbeidet vi gjør for enkeltpersoner eller lokalsamfunn. Vi kan for eksempel identifisere et behov eller en utfordring, som høye forekomster av ikke-smittsomme sykdommer (som diabetes og høyt blodtrykk) i et bestemt område, og dermed fokusere på å bidra med bevisstgjøringskampanjer om helse og ernæring og gjennomføre helseundersøkelser i dette området.

Veilede de frivillige

Vår database blir oppdatert hver dag av ansatte og frivillige rundt om i verden. Vi bruker denne informasjonen for å gi frivillige spesifikke mål de kan jobbe mot i løpet av oppholdet sitt. Dette leder de frivilliges innsats til hvor de kan bidra best mulig, og sikrer at våre frivillige bygger videre på arbeidet tidligere frivillige har gjort. Hvert bidrag mot de samme overordnede målene legges sammen, så uavhengig av hvor lenge en frivillig deltar på et av våre prosjekter vil han/hun alltid bidra mot å nå våre mål.

For eksempel kan en frivillig på et Barn & Ungdomsprosjekt finne informasjon som er lagt inn om hvert enkelt barn for å finne barnas ferdigheter på spesifikke områder. Den frivillige kan da dele barna inn i grupper basert på deres kompetansenivå, slik at undervisningen blir skreddersydd for å fokusere på behovene i hver enkelt gruppe. Etter hvert som de enkelte barna har fremgang kan frivillige justere hvilken gruppe barna passer inn i, noe som sikrer at de frivillige alltid tar hensyn til de spesifikke behovene til barna.

Følge fremgangen

Global Impact Database hjelper oss å fokusere på mål som adresserer behovene på hver plassering og å lede ressursene våre dit hvor de er til størst nytte. Vi bruker også databasen for å følge vår generelle fremgang. Ved å samle inn informasjon kontinuerlig kan vi se hva som fungerer og hva som kan forbedres, og gjennom denne prosessen kan vi sikre at vår innsats alltid beveger oss nærmere målene våre.

Sikkerhet og troverdighet

Databasen identifiserer ikke personer ved navn, i stedet tildeles hver enkelt et tall. Dette sikrer anonymitet, og beskytter de lokale menneskene ved å sikre at sensitiv informasjon som blir skrevet inn i databasen er konfidensiell. Når frivillige ikke lenger jobber med databasen på sin plassering trekkes tilgangen deres tilbake. Vi har satt inn disse tiltakene for å sikre at informasjonen i databasen er beskyttet, og at plasseringene kan fortsette å dra nytte av arbeidet vi gjør uten at det går på bekostning av troverdigheten.

Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Praksisplass i utlandet
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲