Projects AbroadProjects Abroad

Etiske retningslinjer for frivillig arbeid innen Medisin & Helse

Frivillige som deltar på våre Medisin & Helseprosjekter i lokalsamfunn over hele verden opplever utfordringene ved helseomsorg med begrensede ressurser og fasiliteter. De bidrar med å tilby grunnleggende helsetjenester og omsorg for tusenvis av mennesker hvert år – ofte den eneste medisinske hjelpen som er tilgjengelig for disse menneskene.

Våre medisinske prosjekter støtter spesifikke mål for hvert land, som er beskrevet i våre forvaltningsplaner; Medicine & Healthcare Management Plans, og gjør det mulig å utveksle medisinske kunnskaper og ferdigheter. Vi er forpliktet til å sørge for at våre medisinske prosjekter har en positiv innvirkning på de lokalsamfunnene vi jobber i og at deltakere oppfører seg på en etisk og forsvarlig måte under deres opphold på prosjektet.

For å være sikker på at våre prosjekter innen Medisin & Helse har en god innvirkning på lokalsamfunnene vi jobber i bruker Projects Abroad vår Global Impact Database. Dette er en sikker og anonym database, hvor vi holder oversikt over, følger opp og analyserer arbeidet som våre ansatte, prosjektpartnere og frivillige gjør. Informasjonen vi samler inn bruker vi til å forbedre helseomsorgen vi tilbyr og for å nå våre langsiktige mål som er satt i forvaltningsplanene.

Våre prinsipper

Vi bruker følgende prinsipper for å informere og lede forventningene og aktivitetene for våre medisinske frivillige, praksisstudenter og prosjektpartnere:

  • Medisinsk etikk og passende oppførsel er universal. Selv om spesifikke medisinske praksiser kan variere fra land til land forventer vi at alle våre medisinske frivillige og praksisstudenter skal møte internasjonal standard på medisinsk etikk og adferd.
  • Det lokale medisinske personellet på våre plasseringer er de som er best kvalifisert til å ta avgjørelser angående behandling av pasienter, og graden av involvering av våre frivillige og praksisstudenter.
  • Det primære ansvaret for omsorgen for pasienter ligger hos de profesjonelle medisinsk ansatte på våre plasseringer. Frivillige og praksisstudenter observerer og assisterer kun under tilsyn og veiledning fra disse fagfolkene.
  • Frivillige og praksisstudenter skal kun gjennomføre medisinske prosedyrer og aktiviteter de har kvalifisering, erfaring og trygghet til å utføre.

Hva vi forventer av frivillige og praksisstudenter på medisinske prosjekter

Vår Medical Ethics Policy veileder våre deltakere om hvordan de skal oppføre seg på et medisinsk prosjekt. Generelt sett forventer vi at frivillige og praksisstudenter på Medisin & Helseprosjekter skal:

  • Opptre ansvarsbevisst til enhver tid
  • Observere og lære, og respektere erfaringen og kunnskapen til lokale fagfolk
  • Være forpliktet til å sikre best mulig medisinsk behandling av pasienter
  • Respektere personvern og ønsker til pasienter og kolleger. Bilder og videoer skal ikke bli tatt eller delt (inkludert på sosiale medier) uten samtykke fra pasienter, kolleger og Projects Abroad, og skal aldri avsløre sensitiv eller personlig informasjon, inkludert medisinske diagnoser eller behandlinger.
  • Opptre ydmykt og være oppmerksom på kulturelle forskjeller og observere og respektere perspektivene til lokalt medisinske fagfolk og pasienter.
Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Praksisplass i utlandet
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲