Projects AbroadProjects Abroad

Spørsmål om penger

Pris gjenspeiler kvalitet

Hva går pengene mine til? Det er et viktig spørsmål, som vi gjerne svarer på. Det er mange kostnader forbundet med å opprettholde frivillig-prosjekter og sikre høy kvalitet for alle involverte, og det er ikke alltid helt enkelt å se utenfra hvordan pengene blir benyttet.

I Projects Abroad handler vi ut fra prinsipper om etikk og bærekraft. Vi stiller krav til oss selv, våre samarbeidspartnere og også til deg. Vi dokumenterer resultater, evaluerer arbeidet vårt og videreutvikler våre metoder og prosjekter. Alt dette betyr ekstra arbeid for oss, og derfor ekstra kostnader - så enkelt er det.

Du kan sikkert finne en organisasjon som er billigere enn oss - men på bekostning av hva?

Hvorfor må du betale for å utføre frivillig arbeid?

Projects Abroad mottar ikke statsstøtte eller annen type finansiering. Vårt arbeid finansieres helt av de frivillige som jobber gjennom oss. Denne økonomiske uavhengigheten gir oss stor frihet til selv å bestemme hvilke prosjekter vil vil opprette og hvilke land vi vil jobbe i. På denne måten kan vi fokusere på å jobbe med områder der vi mener at våre frivillige virkelig kan få bidratt positivt.

Prosjektprisen du betaler, dekker derfor ikke kun kostnader som er knyttet til ditt opphold, men også deler av kostnaden som kreves for å kunne tilby frivillig arbeidsprosjekter av god kvalitet. Det er derfor vanskelig å spesifisere hva akkurat din betaling dekker, men vi ønsker å være så åpne som mulig, og har derfor laget en oversikt over hvordan våre kostnader i snitt fordeler seg. Vi har også laget en video, hvor vi forklarer hvordan pengene dine kommer til nytte.

Slik jobber vi

  • Bærekraftighet: Våre prosjekter drives året rundt, og vi velger samarbeidsprosjekter som drives uavhengig av vår tilstedeværelse. Dermed sikrer vi bærekraftighet og tilbyr prosjekter som ikke drives for de frivilliges skyld. Les mer om våre bærekraftige prosjekter her.
  • Vi tar et etisk standpunkt i forhold til å arbeide med mennesker og dyr. Les mer om vår tilnærming til å jobbe med dyr og våre retningslinjer for å arbeide med barn.
  • Vi skaper arbeidsplasser: Vi velger lokale partnere, for å sikre at arbeidsplasser forblir i lokalmiljøet. Vi bruker ikke gratis arbeidskraft, som fører til konkurransevriding og som ikke hjelper folk inn i lønnet arbeid. Trenger vi ansatte, så vil vi ansette betalte ansatte. Våre lokale kontorer skaper gode jobber med rettferdige lønninger og er med på å sette lista høyt.
  • Anti-korrupsjon: Vi tilbyr tjenester og utstyr/materiell til prosjektene - ikke kontanter. På denne måten har vi full kontroll over pengene som går til hvert prosjekt.
Chart

Direkte kostnader: 29%

Selv om du donerer tiden din som frivillig, er det likevel kostnader forbundet med oppholdet ditt. Dette er blant annet utgifter til mat, bosted, transport til og fra prosjektet ditt, transport til og fra flyplassen og utgifter forbundet med reise-, ansvars- og sykeforsikringen som alle frivillige er omfattet av. I tillegg går deler av prisen din til aktiviteter som sosiale aktiviteter, møter og workshops for både frivillige, partnere og ansatte og nødvendige ressurser som skolebøker og bygningsmaterialer.

Indirekte kostnader: 22%

Projects Abroad er den eneste organisasjonen som har egne lokalt ansatte i alle destinasjoner de frivillige reiser til. I tillegg har vi egne ansatte i landet du reiser fra.  Våre frivillige har i høy grad utbytte av den kunnskapen og erfaringen våre ansatte besitter. Våre lokalt ansatte jobber aktivt med å tilby støtte og oppfølging av de frivillige døgnet rundt, i tillegg til å opprette samarbeid med interessante og dyktige prosjektpartnere. De sørger også for kontinuerlig oppfølging og evaluering av arbeidet på prosjektene. På denne måten er vi sikre på at arbeidet våre frivillige utfører tilfredsstilller våre krav og utgjør et verdifullt bidrag til lokalsamfunnet.

Andre eksempler på indirekte kostnader er vår 24-timers nødtelefon, lønn- og ansettelseskostnader for våre ansatte i destinasjonene og utgifter til vedlikehold av våre 30 destinasjonskontorer.

Overskudd til nye prosjekter og destinasjoner: 7%

Fordi Projects Abroad er en veldrevet organisasjon, generer vi overskudd på tross av høye driftsutgifter. Dette gir oss muligheten til å finansiere årlig vekst og utvikling, ved at vi har tilgjengelig kapital til å starte nye prosjekter og etablere oss i nye destinasjoner. Vi har også muligheten til å drifte prosjekter på egen hånd, selv når det er nødvendig å drifte med tap.

Ved å ha et tilgjengelig overskudd har vi muligheten til å agere raskt når behovet melder seg i nødstilfeller, slik tilfellet var med våre gjenoppbyggingsprosjekter på Filippinene i 2013, i Nepal i 2015 og på Fiji i 2016. Det gir våre ansatte og frivillige økonomisk trygghet og sikrer at vi kan fortsette arbeidet og støtte våre samarbeidsprosjekter også når det er få tilgjengelige frivillige.

Utover dette betaler vi ut en moderat avkastning til våre aksjonærer, som grunnla Projects Abroad for over 20 år siden og som fortsetter å bære den økonimiske risikoen i forvindelse med virksomhetens drift.

Drifts- og organisasjonsutgifter: 13%

13% høres kanskje mye ut, men våre skreddersydde programmer med fleksible startdatoer og kombinasjonsmuligheter av 600 prosjekter i 30 land krever et solid administrasjonssystem. Dette krever at vi investerer i ansatte, administrasjon, kontrollsystemer for finans og IT. Alt dette innebærer utdannet og kvalifisert personell (og lønn til disse), samt infratruktur  og kontorer hvor disse ansatte kan gjøre jobben sin.

Skatt: 5%

Du betaler skatt - det gjør vi også. Siden vi er et privat selskap, får vi ingen offentlig støtte eller tilskudd fra staten. Vi har heller ingen skattefordeler. Vi betaler alle pålagte skatter i de landene hvor vi arbeider, og bidra dermed til å bevare lokale sosiale systemer og infrastruktur.

Rekruttering, informasjon og kommunikasjon: 24%

Et av de store problemene for mange av våre samarbeidspartnere i destinasjonene er at de ikke har råd til å promotere arbeidet sitt. Projects Abroads kontorer tar oppgaven med å bringe budskapet deres ut til potensielle frivillige og interns, og dette involverer kostnader. I tillegg bruker vi også mye tid på å innhente all nødvendig informasjon for å kunne strukturere ditt opphold i henhold til dine ønsker.

Hvert av våre kontor har utgifter til leie, inventar, forbruksmateriell og kommunikasjon som telefon og internett, samt til lønn og opplæring av ansatte. Hvert kontor må dessuten betale registreringsavgift til staten og dekke utgifter til regnskapsfører for å drifte lovlig.

Vi mener at vår bevisste prioritering av god rådgivning og kommunikasjon er en viktig langsiktig investering, som tillater oss å holde høy kvalitet og sikkerhet på våre mange prosjekter. Vi holder blant annet informasjonsmøter flere ganger i året (over hele landet) og holder presentasjoner og foredrag på videregående skoler. Vi tilbyr også muligheten for individuelle møter på kontoret. I tillegg har vi også et nettverk av tidligere deltakere og kan sette nye frivillige i kontakt med disse.  Alt dette hjelper oss med å gjøre enda flere klar over de mange stedene i verden hvor en frivillig innsats kan gjøre en stor forskjell.

Kort sagt - Uansett hvilket projekt du velger, vil din betaling gå til et formål: positiv påvirkning i lokalsamfunn over hele kloden.

Lurer du på hva du ellers burde sette deg inn i? Her kan du lese mer om frivillig arbeid i utlandet.

Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Voksenfrivillig 50+
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲