Projects AbroadProjects Abroad

Tore Eikelands Legat

 

«Tore Eikelands Legat» ble opprettet til minne om Tore Eikeland, som sammen med 68 andre, ble drept på Utøya i 2011.

Bakgrunnen for opprettelsen er at Projects Abroads grunnlegger, Peter Slowe, møtte den fremadstormende ungdomspolitikeren fra Osterøy våren 2011 og ble imponert over den unge mannen. Noen få måneder senere ble Tore Eikeland drept på Utøya, 21 år gammel. Peter Slowe ønsket å gjøre noe for å hedre Eikeland og opprettet i samarbeid med Hordaland Arbeiderparti og Osterøy kommune først det som da het «Tore Eikelands Minnegave», et prosjekt som skulle bidra til økt kunnskap og bedre kontakt mellom ungdom fra vestlige land og utviklingsland. I 2013 ble Tore Eikelands Legat lansert for å kunne videreføre dette arbeidet.

Tore Eikelands Legat støtter tiltak i tråd med de verdiene Tore trodde på knyttet til likhet og demokrati. Legatet vil spre hans ideer gjennom å jobbe for bærekraftig utvikling i utsatte og underprivilegerte lokalsamfunn i utviklingsland.

Legatets mål er å skape muligheter for enkeltpersoner og grupper, slik at de er i stand til å skape en fremtid for seg selv.

Tore Eikelands Legat

Legatets verdier

  • Respektere alle våre interessenter og sikre en ansvarlighet ovenfor våre partnere.
  • Samarbeid med lokalsamfunn vi jobber i ved å implementere prosjekter som svarer til deres behov og kultur.
  • Likhet styrer alle våre mål og måten vi jobber på, uavhengig av kjønn, etnisitet, seksuell orientering og livssyn.
  • Hjelp til selvhjelp er en viktig del av hvordan vi driver våre programmer, både for å fremme lokalt eierskap og for å sikre at prosjektene har en varig effekt.

Legatets satsingsområder

Målet til Tore Eikelands Legat er å bygge demokratiske engasjerte samfunn – «Toresamfunn» - sammensatt av en spørrende og krevende befolkning. Vi håper at gjennom utdanning, samarbeid og debatt, vil vi skape de demokratiske og politiske miljøene som Tore så for seg, og at dette også vil ha langsiktige økonomiske fordeler.

Modellen av Toresamfunn fokuserer på å begrense fattigdom gjennom en holistisk tilnærming for å sikre bærekraftig påvirkning, mens vi fokuserer våre ressurser i ett område av gangen. Legatets internasjonale og lokale partnerskap gir oss mulighet til å gi den trening og  de ressurser det er behov for, for å kunne implementere undervisningsmetoder for å bygge tillitt, fremme samarbeid og å skape mer engasjerte og bærekraftige samfunn.

Legatets satsingsområder er:

  • Utdanning og engasjement blant ungdom
  • Rene og pålitelige vannkilder
  • Helse og ernæring
  • Entreprenørskap
  • Landbruk

Vårt første Toresamfunn ble etablert i 2014, i Akokoa i Ghana, i samarbeid med Projects Abroad. Våre neste Toresamfunn vil bli etablerte i Sør-Afrika og i Myanmar.

Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Frivillig Arbeid med Natur & Miljøbevaring
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲